Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2019

#2
Kasım 2019

ANAYASA MAHKEMESİ, ELEKTRONİK TEBLİGATIN ULAŞTIĞI GÜNÜ İZLEYEN 5. GÜNÜN SONUNDA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILMASININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NA UYGUN OLDUĞUNA HÜKMEDİLDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/144, K: 2019/72 Sayılı Kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaşmasını izleyen beşinci gün sonunda tebliğ edilmiş sayılmasının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olduğuna karar vermiştir.

 

 

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@