Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 4 dakika

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA 31 MART 2021 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4224) 7 Temmuz 2021 tarihli 31534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 31 Mart 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın yürürlüğe girmesine karar verildi.
 • Buna göre; Türk tarafı 100.000 kutu Favipiravir’i Azerbaycan tarafına hibe edecektir. İşbu hibenin Türk tarafından, Azerbaycan tarafına yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilmiş olduğu düzenlendi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU DOKUZUNCU DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4237) 8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 19 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü onaylandı.

 • Söz konusu Protokole esas toplantıda;
  • Taraflar, stratejik ortak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında, bölgesel işbirliği bağlamında ve uluslararası kurumlar çerçevesinde, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin karşılıklı olarak başarıyla gelişmesinden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.
  • Taraflar, Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben, Azerbaycan’ın meşru savunma hakkına dayanarak başladığı karşı harekatla bölgelerin işgalden kurtarılması mücadelesinde Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında olduğuna işaret etmişler, kurtarılan bölgelerin yeniden imarı ve ihyası için her türlü altyapı ve üstyapı projelerinde, ayrıca tarihi eserlerin tadilinde Türkiye’nin gereken desteği sağlayacağından emin olduklarını vurguladılar.
  • Taraflar, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imar ve ihyasına yönelik ortak eylemler belirlemiş ve bu eylemlerin öncelikli eylemler olduğunu kaydetti. Bu çerçevede, yeni eylem planında bahse konu ortak eylemlere dair ayrı bir bölüm oluşturuldu.
  • Taraflar, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının iradesi sonucunda başta siyasi ve ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda hızla gelişen işbirliğinin altını çizmiş ve bu hususta Cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığı ile gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin önemini vurguladılar.
  • Taraflar, iki ülke arasında ticarete katkı sunacak ve 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasından, ayrıca mezkur Anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda başlatılan çalışmalardan duyulan memnuniyeti belirttiler.
  • Taraflar, Komisyon toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen iş forumunun iki ülkenin iş insanları arasında işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemini kaydettiler.
  • Taraflar, Türkiye’de ve Azerbaycan’da mevcut yatırım imkanları konusunda bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini, yatırım projelerine karşılıklı katılımın önemini ve bu yönde işbirliğinin devam ettirilmesinin gerekliliğini kaydettiler.
  • Taraflar, elde edilen sonuçlara ve mevcut imkanlara dayanarak, ekonomik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ticaret hacminin ve öncelik teşkil eden alanlarda sermaye yatırımlarının artırılması yönünde teşebbüslerin desteklenmesi ve teşvikinin önemini vurguladılar.
  • Taraflar, TANAP doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı, Bakü­ Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projelerinin bölgede barışın ve güvenliğin sağlanmasına olan katkılarını ve bölge halklarının refahının iyileştirilmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladılar.
  • Taraflar BTK demiryolu hattının Kovid-19 sürecinde kullanım kapasitesinin artırılarak Orta Asya ile ticaretin sürdürülmesinde üstlendiği görevi vurgulayarak, BTK hattında yolcu taşımacılığı hazırlıklarına başlanmış olmasından duyulan memnuniyeti ifade ettiler.
  • Taraflar, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin iki ülke enerji ve ekonomi ilişkilerine sunduğu katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin sağladığı teşvik ve desteğin altını çizdiler.
  • Taraflar, Türkiye’nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Azerbaycan’daki yatırımlarının iki ülke enerji ve ekonomi ilişkilerindeki önemine vurgu yaparak, TPAO’nun Azerbaycan’daki yatırımlarının artırılmasını teminen Azerbaycan’ın teşvik ve desteğinin memnuniyet verici olacağını kaydettiler.
  • Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (NÖC) arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için azami gayrete devam edeceklerini belirtmişler ve Türkiye’nin gösterdiği çabayı teyit ettiler.
  • Taraflar, 15 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı” çerçevesinde inşa edilecek hattın Nahçıvan’a doğalgaz temininde önemli bir aşama olacağını kaydettiler.
  • Taraflar, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın batı bölgesi arasında kurulması planlanan ulaştırma güzergahlarını kullanarak ticareti geliştireceklerini ifade ettiler.
  • Taraflar, gerçekleştirilen toplantılar neticesinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Protokol”, “Helal Akreditasyon Alanına İlişkin Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Azerbaycan Akreditasyon Kurumu (AZAK) Arasında İşbirliği Protokolü” ve “Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Yönünde İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı” imzalanmasından duyulan memnuniyeti ifade ettiler. Bu minvalde;
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü’nün Ek-2 tablosunda yer alan ve Azerbaycan tarafında SOCAR’ın sorumlu kuruluş konumundan bulunduğu;
  • İki ülke kamu ve özel şirketlerinin enerji alanında var olan ve yeni projelerde ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının araştırılması bakımından başta Türkiye Petrolleri, BOTAŞ ve SOCAR olmak üzere, iki ülke kamu ve özel şirketlerinin var olan ve yeni projelerde, Azerbaycan’da, Türkiye’de ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanları araştırılacağı, mevcut Doğal Gaz Alım Satım ve Taşıma Anlaşmaları kapsamındaki işbirliğinin daha da iyileştirilmesini destekleneceği hususu ve
  • İki ülke  arasında  petrol  ve doğal gaz alanında işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi bakımından petrol ve doğal gaz alanlarında mevcut işbirliğinin yanı sıra, Azerbaycan doğal gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına nakledilmesi amacıyla hazırlanan projelerde işbirliği geliştirileceği ve Enerji Forumu çerçevesinde petrol ve doğal gaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik istişareler yapılacağı hususu

Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğine dair eylem planı kapsamında çalışmaları devam eden eylemler olarak tespit edildi.

  • Taraflar, iki ülke arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret, gümrükler, sanayi ve teknoloji, kültür ve turizm, çevre, şehircilik ve emlak, ulaştırma ve haberleşme, tarım ve gıda güvenliği, eğitim, finans, enerji ve insan kaynakları ile ilgili alanlarda 53 adet yeni eylem maddesi belirlemişlerdir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü’nün Ek-3 tablosunda yer alan ve Azerbaycan tarafında SOCAR’ın sorumlu kuruluş konumundan bulunduğu;
  • Türkiye Petrollerinin (TPAO) Azerbaycan’daki faaliyetlerinin daha da iyileştirilmesi bakımından iki ülke ilişkilerinin mevcut boyutu göz önünde bulundurularak Türkiye Petrolleri’nin Azerbaycan’daki yatırımlarına yönelik Azerbaycan Tarafınca finansman kolaylığı sağlanmasında destek olunacağı ve Azerbaycan tarafınca Türkiye Petrolleri, Azerbaycan’daki petrol sahalarında ortaklığa davet edileceği hususu,
  • Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmelerinin sonuçlandırılması bakımından 12.03.2001 tarihli Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi’nin 2021 yılında sona erecek olması sebebiyle BOTAŞ ve AGSC kontrat ve diğer gerekli anlaşmaların müzakerelerini mevcut kontrat süresi bitene kadar tamamlanması için destek sağlanacağı hususu

kapsamında Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğine dair eylem planı kapsamında öncelikli yeni eylem maddeleri olarak tespit edildi.

 • Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İş Birliği ile ilgili olarak;
  • Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarının hızlandırılması bakımından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın faaliyete geçebilmesini teminen SOCAR ve BOTAŞ arasında başlayan görüşmeler ivedilikle neticelendirileceği hususu kararlaştırıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@