Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2020

#4
Ocak 2020

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19. MADDESİ UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 2.451.600-12.258.000
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 1.532.250-7.661.250
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 674.190-3.370.950
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi 153.225-766.125
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına) 306
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına) 306
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi 134.838-674.190

 

Ayrıca; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bayilik lisans sahipleri tarafından ihlali halinde; ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde; Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde; diğer idari para cezalarının meblağları düzenlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@