Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2020

#4
Ocak 2020

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (E) BENDİNDE YER ALAN BİRİM HİZMET VE AMORTİSMAN BEDELİNİ UYGULAYAN DAĞITIM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİNİN SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG) VEYA SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) İLE BESLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’A UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN CNG VEYA LNG ALINILAN İLE AYNI DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BORU GAZI ALIMLARI ARASINDA OLUŞAN MALİYET FARKINA İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI ALINDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

21 Ocak 2020 Tarihli ve 31015 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 9128-1 Sayılı Kararı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (Kurum) yaptığı ihale ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelini veya 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan birim hizmet ve amortisman bedelini uygulayan dağıtım şirketleri tarafından, 13/6/2017 tarihli ve 30095 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak gerçekleştirilen CNG veya LNG alınılan ile aynı dönem içerisinde gerçekleştirilen boru gazı alımları arasında oluşan maliyet farkının, ilgili dağıtım şirketinin Kurum tarafından yapılacak ilk perakende satış tarifesi hesaplamalarında işletme gideri bileşenine eklenmek suretiyle dikkate alınmasına, karar verilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@