Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2020

#6
Mart 2020

2020 YILI NİSAN-ARALIK DÖNEMİ İÇİN TEDARİK EDİLEN BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

Buna göre;

  • EPDK’nın 26.03.2020 tarihli ve 9269 sayılı kararı uyarınca; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesi kapsamında, 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında; 1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 22,8311 kr/kWh uygulanmasına; 2) Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 27,9900 kr/kWh uygulanmasına; karar verildi.
  • EPDK’nın 26.03.2020 tarihli ve 9270 sayılı kararı uyarınca; a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1/4/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2‘de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına; b) 1/4 2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 17 nci maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarının Ekim-Aralık 2019 dönemi S24 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0,05 olarak uygulanmasına, karar verildi.

EPDK’nın 26.03.2020 tarihli ve 9271 sayılı kararı uyarınca; 2020 yılı Nisan-Aralık dönemi için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin yeniden belirlenmesine karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@