Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Medya ve Eğlence Hukuku Departmanı Karar İncelemeleri #3

1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (“BTK”) 14.04.2020 Tarihinde Verdiği Kararda; “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara ilişkin Alınan Tedbirler (COVID-19)” ile ilgili olarak;

 • Yurtdışında yaşamakla birlikte Salgın nedeniyle halen ülkemizde bulunan ve söz konusu tedbirler nedeni ile yaşadıkları ülkelere geri dönemeyen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ait elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlara ilişkin, ilgili mevzuat ile düzenlenen yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt yapılarak beyaz listeye alınma süresi olan yüz yirmi (120) günlük kayıt süresi yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla;
 • Söz konusu vatandaşların elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarının, mezkûr mevzuatla düzenlenen yurda giriş tarihinden itibaren azami kayıtsız kullanım süresi olan yüz yirmi (120) günlük kullanım süresinin dolmasını müteakip, eğer bu 120 günlük süre zarfında ilgili mevzuata uygun şekilde herhangi bir kayıt işlemi yapılmamışsa; e-Devlet üzerinden başvuru yapılması halinde, söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaralarının gri listede kalarak geçici bir süre daha elektronik haberleşme hizmetini almaya devam edebilmesini teminen, Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta yer alan hüküm ve şartlara uygun olarak otuz (30) gün ek haberleşme hizmeti alma süresi imkânı tanınmasına,
 • Yukarıda bahsi geçen ek haberleşme hizmeti alma süresinin bitiminde, söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaralarının; Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde siyah listeye alınmasına karar verdi.

BTK, 03.12.2019 Tarihinde Verdiği Kararda; “Mobil Cihazlarda VoLTE Kullanımı” ile ilgili olarak;

 • IMT işletmecilerinin başta milli güvenlik, kamu düzeni, afet durumları ile acil yardım ve çağrı hizmetlerine yönelik yükümlülükleri ile IMT yetki belgesinde yer alan yerli malı ürün kullanımına ilişkin yükümlülükleri dahil ilgili mevzuat kapsamındaki diğer tüm yükümlülüklerinin saklı kalması ve mevcut abonelik sözleşmeleri çerçevesinde abonelere sunulan hizmetler ile VoLTE teknolojisinin kullanımı sebebiyle abonelere ilave ücret, veri tüketimi yansıtılmaması gibi abonelerin mevcut haklarında herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla;
 • IMT işletmecilerince, VoLTE (Voice over LTE) teknolojisini destekleyen cihazlara sahip IMT abonelerine ses, kısa mesaj vb. hizmetlerin teknik imkanlar dahilinde herhangi bir onay sürecine tabi tutulmaksızın VoLTE üzerinden sunulabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi.

2. Reklam Kurulu Kararları

Reklam Kurulu (“RK”) 11.02.2020 Tarihli ve 293 Sayılı Toplantısı’nda Bir Kuruluşun İnternet Sitesi İsminin “Google LLC.” Şirketinin Tanınmış “Google” Markasını, Hizmetlerinin Google Tarafından Onaylanmış, Desteklenmiş ya da Google ile İlişkili ve Bağlantılı Olduğu İzlenimini Yaratacak ve Tüketicinin Yanıltılmasına Yol Açacak Şekilde Kullandığı Gerekçesiyle Reklamları Durdurma ve İdari Para Cezasına Karar Verdi.

 • Reklam Kurulu Kararı’nda; bir kuruluşu,  Instagram ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde kuruluşun ismini “Google (…) ” olarak nitelendirdiği ve “Google LLC.” şirketinin tanınmış “Google” markasını, hizmetlerinin Google tarafından onaylanmış, desteklenmiş ya da Google ile ilişkili ve bağlantılı olduğu izlenimini yaratacak ve tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullandığı ve bu doğrultuda, mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı ortalama tüketicinin sunulan bu hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya bozma ihtimali olan bir haksız bir ticari uygulama yarattığını tespit etti.
 • Ayrıca kuruluşun, bahsi geçen sosyal medya sitelerinde yer alan gerek tanıtımlarda gerekse de kullanıcı yorumlarında, sunduğu hizmetlere ilişkin ücretsiz vurgusunun yapıldığı ve ücretsiz bir hizmet sunduğu algısının yaratıldığı; ancak firma tarafından iş yeri ziyareti, birebir destek ve hesap yönetimi gibi hizmetlerin ücretli olduğunun ana vaat haricindeki detaylarda sunulduğu ve bu şekilde, söz konusu tanıtımlarda tüketicilerin yanıltıldığı gerekçesiyleanılan reklamı durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Kurulu (“RK”) 11.08.2018 Tarihli ve 276 Sayılı Toplantısı’nda Bir Ürünün Tedaviye Yönelik ve Endikasyon Belirten Kozmetik Ürün Tanımını Aşan ve Yanıltıcı Nitelikte Olması Nedeniyle Söz Konusu Reklamlara Durdurma Cezası Verdi.

 • Reklam Kurulu Kararı’nda; bir internet sitesinin reklamlarında  “… Massage Cream” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Bel Fıtığı Kremi ! Ağrılarınıza Gelen Yeni Çözüm. Günlük Hayatınızda Karşılaştığınız Bel Ağrılarınızın Azalmasına Yardımcı Olur. AĞRILARINIZA GELEN YENİ ÇÖZÜM. 40 yıllık tecrübe geçmişi olan ve profesyonel bir masör tarafından hazırlanmış bir ilaçtır. Kaslarınızın gevşemesine ve günlük aktivitelerinizde karşılaştığınız bel ağrılarınızın giderilmesine yardımcı olur. Bel fıtıklarında görülen hareket kısıtlamalarını etkili uygulama yaparak ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kremin sürüldüğü bölgede kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur ve ağrıyan bölgenizde ağrı kalmaz. (…) ağrılı bölgeye hareket kolaylığı sağlar harekete kısıtlılığı engeller.” ifadelerine yer verildiğini tespit etti.
 • Ancak, Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiğinden anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi.

3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararları

RTÜK 19.03.2020 Tarihinde Verdiği Kararda; Bir Televizyon Kanalında Yayınlanan Bir Programda, Farklı Görüş, ve Düşünceleri İfade Ederken Son Derece Hassas Davranılması ve Gerçekliğe Dayanmayan ya da Doğrulanmamış Beyanlarla Spekülasyonlara Yol Açılmaması Gerekmesinden Dolayı Bu Hususların İhlal Edildiğine Kanaat Ederek Kanalına İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi.

 • RTÜK, haberciliğin temel gereklilikleri olan sadelik, açıklık, kesinlik ve doğruluk ilkelerinin tüm haber aktarımlarında geçerliliğini koruması gerektiğini ifade ederek; haberciliğe dair sorumluluk, toplumu ve ulusal güvenliği ilgilendiren bir olay ya da durumla ilgili bilgi verileceği zaman olayın kendisiyle ilgili noktaların şahsi fikirlerden ayrı bir şekilde değerlendirerek ve doğruluk, gerçeklik gibi ilkeler ön planda tutularak olayla ilgili tüm geçerli noktaların sunulmasını gerektirmektedir.
 • Bu kapsamda bir Televizyon Kanalında yayımlanan bir programda, farklı görüş ve düşünceleri ifade ederken son derece hassas davranılması ve gerçekliğe dayanmayan ya da doğrulanmamış beyanlarla spekülasyonlara yol açılmaması gerektiğine kanaat ederek, Bir Televizyon Kanalında Yayımlanan Bir Programda; 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadırsoruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler,soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.” ilkesinin ihlali nedeniyle,74.937,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA, karar verdi.

RTÜK Tarafından 19.03.2020 Tarihinde Verdiği Kararda;
Belirlenen tele-alışveriş yayını süresinin aşıldığı ve tele-alışveriş giriş/çıkış kapağı ve logosunun kullanılmadığı gerekçeleriyle İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi.

 • RTÜK, İhlale konu yayında yapılan incelemeler uyarınca, tele-alışveriş giriş/çıkış kapağı ve logosunun kullanılmadığı, ayrıca 1 saat 18 dakika 56 saniye süreyle tele-alışveriş yayınlarına yer verilmek suretiyle, yasal olarak gün içinde toplam 1 saat olarak belirlenen tele-alışveriş yayını süresinin aşıldığı, bu nedenle mezkûr yayında, 6112 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.” ve dördüncü fıkrasında yer alan; “İkinci fıkrada belirtilen süreden bağımsız olarak, sesli ve görüntülü bir uyarı ile açıkça belirtilerek, kesintisiz en az onbeş dakika süreyle tele-alışveriş yayını yapılabilir. Bu yayının süresi bir gün içinde toplam bir saati aşamaz. hükümlerinin ihlali nedeniyle, 25.881 (yirmibeşbinsekizyüzseksenbir) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA, karar verdi.

Yazarlar

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık