Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Ekibimiz

Demet Akçaalan

Kıdemli Avukat
+90 212 217 12 55 demet.ozkahraman@kilinclaw.com.tr

Eğitim

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro Kaydı

İstanbul

Dil

Türkçe, İngilizce

Demet, Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ta Avukat olarak çalışmakta olup halihazırda hukuk büromuzun Birleşmeler ve Devralmalar, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Projeler, Fikri Mülkiyet ve Medya ve Eğlence Departmanlarında çalışmaktadır.

Demet Özkahraman, kariyeri boyunca Birleşmeler ve Devralmalar, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve Projeler alanlarında tecrübe kazanmış ve hisse devir ve hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, imtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,  şirket kuruluş işlemleri, şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve gerekli prosedürlerin tamamlanması, sermaye piyasası mevzuatına tabi olan şirketlerinin SPK’ya uyum süreçlerinin tamamlanması,  girişim sermayesi yatırım sermayesi fonlarının ve gayrimenkul yatırım sermayesi fonlarının kurulması dahil tüm süreçlere ilişkin hukuki destek sağlanması alanlarında uzmanlık sahibidir.

Publications

Anonim Şirketlerin Nama Yazılı Paylarının Devirlerinin Pay Sahipleri Sözleşmesiyle Kısıtlanması
Ekim 30, 2023

Anonim Şirketlerin Nama Yazılı Paylarının Devirlerinin Pay Sahipleri Sözleşmesiyle Kısıtlanması

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 3 dakika Giriş Anonim şirketler, pay sahipleriyle yalnızca sermaye temelinde ilişkiye giren, sermaye ortaklığı yapısını haiz ve kural olarak paylarının serbestçe el...
DEVAMI
Anonim Şirketlerin Tasfiye Süreci
Ekim 4, 2023

Anonim Şirketlerin Tasfiye Süreci

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika A. GİRİŞ Anonim şirketlerin sona erme süreçlerinde belirli bir sürecin yürütülmesi gerekir. Anonim şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nda...
DEVAMI
Borca Batık Şirketlere Yönelik Birleşme İşlemleri
Ağustos 24, 2023

Borca Batık Şirketlere Yönelik Birleşme İşlemleri

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 3 dakika I. GİRİŞ Anonim şirketlerin finansal durumunun bozulması durumunda, zararların sermayeyi ne ölçüde etkilediği önem taşımakta olup finansal durumunun bozulması, zararların sermayeyi...
DEVAMI
Kayıtlı Sermaye Sistemine Genel Bakış
Ağustos 9, 2023

Kayıtlı Sermaye Sistemine Genel Bakış

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika I. GİRİŞ Anonim şirketlerde sermaye türleri, esas sermaye ve kayıtlı sermaye olarak ikiye ayrılmaktadır. Esas sermaye, şirketin esas sözleşmesinde açıkça...
DEVAMI
Birleşme Ve Devralmalar Kapsamında Due Diligence Prosedürü, Amacı ve İşleme Etkileri
Nisan 11, 2023

Birleşme Ve Devralmalar Kapsamında Due Diligence Prosedürü, Amacı ve İşleme Etkileri

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 4 dakika   A. GİRİŞ Birleşme ve devralmalar kapsamında sıklıkla kullanılan “Due Diligence” kavramı “her olayın kendine özgü şartlarına ve özelliklerine göre...
DEVAMI
Bağımsız Deneti̇me Tabi̇ Şi̇rketleri̇n Beli̇rlenmesi̇ne Dai̇r Karar’la Geti̇ri̇len Deği̇şi̇kli̇kler
Aralık 5, 2022

Bağımsız Deneti̇me Tabi̇ Şi̇rketleri̇n Beli̇rlenmesi̇ne Dai̇r Karar’la Geti̇ri̇len Deği̇şi̇kli̇kler

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika Giriş Bilindiği üzere, 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 397. ve devamı maddelerinde uyarınca, yatırım ekosisteminin şeffaf hâle getirilebilmesini, şirket...
DEVAMI
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI
Kasım 9, 2022

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın 409 ve devamı maddeleri uyarınca anonim şirketlerde genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü...
DEVAMI
Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Mayıs 18, 2021

Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika     I.          GİRİŞ – Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir? Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (“Fon”), nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan...
DEVAMI
Halka Açık Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtım Esasları
Mart 31, 2021

Halka Açık Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtım Esasları

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ Anonim şirketlerde pay sahiplerinin sermayelerini ortaya koyarken sahip oldukları kazanç beklentisi ve motivasyonu, beraberinde kâr payı hakkını getirmektedir. Buna...
DEVAMI
Rekabet Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde “Teşebbüs” ve “Teşebbüs Birlikleri” Tanımları
Ocak 29, 2021

Rekabet Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde “Teşebbüs” ve “Teşebbüs Birlikleri” Tanımları

Rekabet Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika 1.     Giriş: Rekabet Hukuku Mevzuatı Nedir? Rekabet hukuku, serbest piyasada rekabeti düzenlemeyi ve ekonomik dengeyi sağlamak amacıyla birtakım kural ve...
DEVAMI
Hamiline Yazılı Hisse Senetleri İle İlgili 7262 Kanun Uyarınca Yapılan Değişiklikler
Ocak 21, 2021

Hamiline Yazılı Hisse Senetleri İle İlgili 7262 Kanun Uyarınca Yapılan Değişiklikler

Şirketler Hukuku, Regülasyon
Okunma Süresi: 4 dakika 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de 7262 Sayılı Kanun yayımlandı. 7262 Sayılı Kanun ile, TTK’nun...
DEVAMI
7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un Şirketler Ve Dernekler Açısından Değerlendirilmesi
Ocak 6, 2021

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un Şirketler Ve Dernekler Açısından Değerlendirilmesi

Şirketler Hukuku, Regülasyon
Okunma Süresi: 10 dakika GİRİŞ Ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) kapsamında IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci ve genel kurulda kabul...
DEVAMI
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın Yıl Sonuna Kadar Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler
Aralık 11, 2020

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın Yıl Sonuna Kadar Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika GİRİŞ Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)(“Tebliğ”)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) (“09.10.2020 Tarihli Tebliğ”) 09.10.2020 tarihli ve...
DEVAMI
Sosyal Ağ Sağlayıcı İçin Öngörülen Yükümlülük ve Sorumluluklar ile Bu Yükümlülüklere Aksi Davranış Halinde Karşılaşılabilecek Yaptırımlar
Kasım 19, 2020

Sosyal Ağ Sağlayıcı İçin Öngörülen Yükümlülük ve Sorumluluklar ile Bu Yükümlülüklere Aksi Davranış Halinde Karşılaşılabilecek Yaptırımlar

Medya ve Eğlence Hukuku
Okunma Süresi: 8 dakika Giriş İşbu Bilgi Notu’nda; 5651 sayılı Kanun ve BTK’nın Usul ve Esaslar’ı kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde sosyal ağ sağlayıcı için...
DEVAMI
Yatırım Fonları Kapsamında Nitelikli Yatırımcı Nedir? Ve Kilit Yatırımcı Kavramları
Ağustos 18, 2020

Yatırım Fonları Kapsamında Nitelikli Yatırımcı Nedir? Ve Kilit Yatırımcı Kavramları

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika Giriş         Günümüz sermaye piyasasının vazgeçilmez enstrümanlarından birisi olan yatırım fonları, yatırımcıların yatırımlarını birleştirerek kendi başlarına yönetimsel, operasyonel ve sermaye büyüklüğü...
DEVAMI
Türk Hukukunda Proje Finansmanı ve Proje Finansmanında Kullanılan Teminatlar
Ağustos 14, 2020

Türk Hukukunda Proje Finansmanı ve Proje Finansmanında Kullanılan Teminatlar

Özel Sermaye Şirketi
Okunma Süresi: 5 dakika 1.           PROJE FİNANSMANI KAVRAMI Proje finansmanı, büyük projelerde, özellikle de Yap-İşlet-Devret modeli ile uzun süre devam ettirilmesi planlanan projelerde, sürecin...
DEVAMI
Reklam Filmlerinde Telif Hakları
Mayıs 21, 2020

Reklam Filmlerinde Telif Hakları

Medya ve Eğlence Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika 1.     TELİF HAKKI NEDİR? Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tanıma göre telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile...
DEVAMI
Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları Hakkında Bilgi Notu
Mayıs 21, 2020

Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları Hakkında Bilgi Notu

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 7 dakika GİRİŞ TTK’nın 411. (dörtyüzonbirinci) maddesi uyarınca sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri ilgili...
DEVAMI
Reklam Yapım Sözleşmelerine Genel Bakış
Mayıs 17, 2020

Reklam Yapım Sözleşmelerine Genel Bakış

Medya ve Eğlence Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika Gelişen ekonomi ve ürün çeşitliğinin meydana getirdiği rekabet ortamında farklı mecraların da ortaya çıkması ile önem kazanan reklam kavramına ilişkin...
DEVAMI
Türk Hukuku’nda Örtülü Reklam Yasağı
Mayıs 7, 2020

Türk Hukuku’nda Örtülü Reklam Yasağı

Medya ve Eğlence Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ Türk Hukuku uyarınca, özellikle Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 6. maddesinde de belirtildiği üzere reklam hukukunun...
DEVAMI
Kozmetik ve İlaç Sektöründe Reklam
Nisan 29, 2020

Kozmetik ve İlaç Sektöründe Reklam

Medya ve Eğlence Hukuku
Okunma Süresi: 5 dakika 1.  GİRİŞ Kozmetik ve ilaç sektörü, genel anlamıyla insan sağlığı ile doğrudan bağlantılı olmasından dolayı diğer ürünlerin pazarlanmasından ve reklamının...
DEVAMI
Küresel Koronavirüs Salgınının Sermaye Piyasası Kurulu Nezdindeki İşlemlere Etkisi
Nisan 13, 2020

Küresel Koronavirüs Salgınının Sermaye Piyasası Kurulu Nezdindeki İşlemlere Etkisi

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ Dünyanın son yıllarda yaşadığı en büyük küresel kriz halini alan yeni koronavirüsün (“CoVid-19”) sebep olduğu salgın (“Salgın”), ülkemizde de...
DEVAMI
Kurumsal Şirket Yapılarında Bir Gereklilik Olarak Anonim Ve Limited Şirketler Nezdinde Yönetimin Ve Temsil İlzam Yetkisinin Devri
Mart 2, 2020

Kurumsal Şirket Yapılarında Bir Gereklilik Olarak Anonim Ve Limited Şirketler Nezdinde Yönetimin Ve Temsil İlzam Yetkisinin Devri

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika A. ANONİM ŞİRKETLER I. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ HAKKINDA 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 365. maddesi gereğince anonim...
DEVAMI
Portföy Yönetim Şirketleri’nin Uyum Süreçleri
Ekim 31, 2019

Portföy Yönetim Şirketleri’nin Uyum Süreçleri

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 9 dakika PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN KVKK, III-62.2 NO.LU TEBLİĞ, VII-128.9 NO.LU TEBLİĞ, SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİBİ UYGULAMALARI VE FATCA – CRS ULUSLARARASI...
DEVAMI
@