Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Ekibimiz

Alptekin Dayı

Yasal Stajyer
0 535 916 20 30 alptekin.dayi@kilinclaw.com.tr

Alptekin Dayı, Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ta yasal stajyer olarak çalışmakta olup hâlihazırda Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve Projeler departmanlarında çalışmaktadır.
Alptekin Dayı, Şirketler Hukuku alanlarında tecrübe kazanmış ve Şirketler Hukukuna tabi ticari işlemlerin takibi ve tescili, ticari sözleşmeleri tanzimi, şirket birleşme ve devralma süreçleri için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması, hisse devir ve hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye piyasası mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının yatırım süreçlerinin yürütülmesi alanlarında deneyim sahibidir.

Publications

Halka Açık Ortaklıkların Sermaye Piyasası Mevzuatından Doğan Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
Kasım 20, 2023

Halka Açık Ortaklıkların Sermaye Piyasası Mevzuatından Doğan Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika Giriş Sermaye piyasasının adil ve şeffaf biçimde işleyebilmesi için, yatırımcıların yatırım süreçlerine ilişkin gerekli bilgilere erişiminin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda,...
DEVAMI
Anonim Şirketlerin Nama Yazılı Paylarının Devirlerinin Pay Sahipleri Sözleşmesiyle Kısıtlanması
Ekim 30, 2023

Anonim Şirketlerin Nama Yazılı Paylarının Devirlerinin Pay Sahipleri Sözleşmesiyle Kısıtlanması

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 3 dakika Giriş Anonim şirketler, pay sahipleriyle yalnızca sermaye temelinde ilişkiye giren, sermaye ortaklığı yapısını haiz ve kural olarak paylarının serbestçe el...
DEVAMI
Start-up Ve Girişimler için Teşviklerin Önemi ve Destek Paketleri
Temmuz 31, 2023

Start-up Ve Girişimler için Teşviklerin Önemi ve Destek Paketleri

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 7 dakika I. GİRİŞ VE START-UP’LARA ÖZGÜ TEŞVİKLERİN BELİRLENMESİ Start-up ve girişimlerın  teşvik ve istisnalardan yararlanabilmesinin birden fazla yolu mevcut olmakla birlikte...
DEVAMI
İstanbul Finans Merkezi Kanunu İle İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme 
Temmuz 12, 2023

İstanbul Finans Merkezi Kanunu İle İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme 

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 10 dakika 1. GİRİŞ İstanbul Finans Merkezi Kanunu (“Kanun”) ile Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalarla ürün ve...
DEVAMI
Türk Hukuku Kapsamında Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri
Mayıs 23, 2023

Türk Hukuku Kapsamında Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika Giriş Kefalet ve garanti sözleşmeleri alacaklıya, asıl borcun borçlu tarafından yerine getirilmemesi halinde güvence verene başvurma hakkı sağlayan kişisel teminat...
DEVAMI
Postalar Halinde Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde İşçilerin Çalışma Koşulları ve İşverenin Yükümlülükleri
Nisan 25, 2023

Postalar Halinde Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde İşçilerin Çalışma Koşulları ve İşverenin Yükümlülükleri

İş Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika 1. Genel Olarak Postalar hâlinde çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”)’nun 76. maddesinin ikinci fıkrasında, “nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için...
DEVAMI
Bağımsız Deneti̇me Tabi̇ Şi̇rketleri̇n Beli̇rlenmesi̇ne Dai̇r Karar’la Geti̇ri̇len Deği̇şi̇kli̇kler
Aralık 5, 2022

Bağımsız Deneti̇me Tabi̇ Şi̇rketleri̇n Beli̇rlenmesi̇ne Dai̇r Karar’la Geti̇ri̇len Deği̇şi̇kli̇kler

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika Giriş Bilindiği üzere, 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 397. ve devamı maddelerinde uyarınca, yatırım ekosisteminin şeffaf hâle getirilebilmesini, şirket...
DEVAMI
@