Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Haber Kategorileri

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Ekim 2, 2023

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımında Taahhütnameler ile Kurul İzninin Değerlendirilmesi

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 5 dakika A. Giriş  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasını düzenlenmek amacıyla yürürlüğe girmiş olup...
DEVAMI

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları
Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemeleri paralelinde...

DAHA FAZLA
Mart 20, 2020

Covid-19 Salgını İle İş Dünyası Video Konferans Toplantıları Ve Bulut Hizmetleri Bakımından Veri Güvenliği

Coronavirus (Covid-19), Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika COVID-19, bilinen adıyla koronavirüsü 2019 yılı Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde ilk kez görülmesinden bu yana dünya çapında...
DEVAMI

Mart 25, 2020

COVİD-19 Virüs Salgını Sebebiyle İşlenen Sağlık ve Seyahat Verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Coronavirus (Covid-19), Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika 2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp 2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan...
DEVAMI

Kasım 9, 2022

Geneti̇k Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ne İli̇şki̇n Rehber Taslağı Değerlendi̇rmesi̇

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika I. GİRİŞ Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 24.08.2022 tarihinde Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı...
DEVAMI

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları
Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemeleri paralelinde...

DAHA FAZLA
Ekim 21, 2020

İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Şekilde İşlenmesi ve Korunması

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika ÖZET Kişisel verinin özünü oluşturan “kişilik hakkı”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair alt mevzuat yanında, Anayasa’nın...
DEVAMI

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları
Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemeleri paralelinde...

DAHA FAZLA
Mayıs 3, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına Karşı Yargı Yolu

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika       I.          GİRİŞ Dünya çapında veri işleme uygulamalarının katlanarak artması, devletleri veri güvenliği alanlarında birtakım hukuksal düzenlemeler yapmaya itmiştir. Bu...
DEVAMI

İdari Davalar
Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine İdare Hukuku ve Vergi Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın önlenmesi ve giderilmesi konularında hizmet vermektedir...

DAHA FAZLA
Ekim 10, 2018

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS Sistemi

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 2 dakika 1. Genel Olarak VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi) veri sorumlularının Sicile başvuru ve Sicille ilgili diğer işlemlerde kullanacakları internet üzerinden...
DEVAMI

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları
Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemeleri paralelinde...

DAHA FAZLA
Temmuz 25, 2023

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Kapsamında Bağlayıcı Şirket Kuralları

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ Dünya çapında teknolojinin ve dijitalleşmenin önlenemez hızlı gelişimi kişisel verilerin işlenmesini ve aktarımını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu gelişim sadece bireyleri...
DEVAMI

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları
Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemeleri paralelinde...

DAHA FAZLA
Ekim 9, 2020

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İncelenmesi

Kişisel Verilerin Korunması
Okunma Süresi: 5 dakika ÖZET Toplumlarda süregelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile doğru orantılı olarak bireyler ve tüzel kişiler arasındaki etkileşimin artmasıyla kişisel verilerin...
DEVAMI

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları
Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemeleri paralelinde...

DAHA FAZLA
@