Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

KILINÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK MEVZUAT BÜLTENİ

Değerli İlgililer;

30 Mart 2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki hususlar ilan edilmiştir.

Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) yayımlanmıştır. Buna göre;

  • Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
  • Bu çerçevede ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yükümlülükleri olan ve döviz yükümlülüğünü belgeleyen Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik tüzel kişilere yönelik olarak döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü çerçevesinde destek verileceği düzenlenmiştir.
  • Bu şirketler, bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarını Türk lirasına çevirebilecektir. Bu durumda ilgili banka tarafından şirket için 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankası tarafından belirlenecek vadelerde Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacaktır.
  • Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz; katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi ödemesi yapılırken, vade sonu kurunun vade başı kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar ilgili şirkete ödenecektir.
  • Bu Tebliğ kapsamında mevduat veya katılma hesabı açan yurt içi yerleşik tüzel kişiden hesabın vadesi boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacak olup döviz alımı yapmama taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde taahhüdünü yerine getirmeyen şirketlerin Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmeyecektir.

İşbu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (30.03.2023) yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

İşbu Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Bülten içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Yazarlar

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık