Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Eylül 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLDİ.

“154 kV Seyhan-Ceyhan-2 Enerji İletim Hattı Yenileme (Yeni Güzergâh) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4461) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne ait “154 kV Seyhan- Ceyhan-2 Enerji İletim Hattı Yenileme (Yeni Güzergah) Projesi” kapsamında taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 Sayılı Kararları 18 Eylül 2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10419 sayılı Kurul Kararı ile 2022 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak karar alındı. İşbu Karar 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;
 • 2022 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin iletim tarifesinin %0,5’i olarak belirlendi.
 • İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanacak olup, takip eden ayın 25‘ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılacaktır.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/435, 436, 437, 438, 439, 440, 441) 2 Eylül 2021 tarihli 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur KIZILCA, Yüksek Hakem Kurulu yedek üyeliğine ise Mevlüt Sadi SU ve Alaaddin COŞKUN atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Serdar AKIN atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK görevden alındı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih HARTAVİ ve Müfettiş Erdal ÖZKAYA ve Emin GÖKSU görevlerinden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/443, 444, 445, 446, 447,448) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Nejat FIRAT atandı.
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü;
 • Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali AYDIN,
 • Ege Bölge Müdürü Aytekin TÜRKEL

görevden alındı.

 • Ege Bölge Müdürlüğüne, Marmara Bölge Müdürü Burhanettin YÜCE,
 • Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşın EKMEKYAPAR

atandı.

 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli ARVAS görevden alındı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selahattin BAYRAM atandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasan UYGUN görev alınarak bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdülkerim Murat ATİK atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/452, 453, 454, 455, 456, 457) 11 Eylül 2021 tarihli 31595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Faruk ÖZÇELİK atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ertuğrul SOYSAL atandı.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus SEZER atandı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Hüsna DİLEMRE atandı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne Emel EMİROĞLU atandı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Mehmet TAN atandı.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 19 Eylül 2021 tarihli 31603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde ziyarette bulunduğundan, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın vekalet etmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 29 Eylül 2021 tarihli 31613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Eylül 2021 tarihinde Rusya Federasyonu’na ziyarette bulunması sebebiyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın vekalet etmesine karar verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 84) 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu’nda yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü” olarak değiştirildi.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BELİRLENDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4452) 4 Eylül 2021 tarihli 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 19 Temmuz 2016 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın yürürlük tarihi 10 Haziran 2021;
 • 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın yürürlük tarihi 29 Nisan 2021;
 • 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın yürürlük tarihi 21 Nisan 2021;
 • 31 Ekim 2017 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması”nın yürülük tarihi 21 Nisan 2021;
 • 25 Nisan 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbeycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın yürürlük tarihi 30 Mart 2021;
 • 4 Ekim 2019 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması”nın yürürlük tarihi 19 Ocak 2021

olarak belirlendi.

2022- 2024 YILLARINA İLİŞKİN ORTA VADELİ PROGRAM ONAYLANDI.

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474) 5 Eylül 2021 tarihli 31589 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. Karar ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Orta Vadeli Program (2022-2024)” onaylandı. Buna göre;

 • Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan Orta Vadeli Program (“OVP”); makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca her sene, üç yıllık bir perspektifle hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararıyla resmileşen OVP, merkezi yönetim bütçesi ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında detaylandırılan bir politika çerçevesi çizmektedir.
 • OVP’de, son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verilmekte, bu çerçevede yapılan analizlerle belirlenen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu yönüyle OVP, özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.
 • Program dönemi süresince, kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP’de yer verilen amaç ve önceliklerle tam uyum sağlanması esastır.
 • Programın ilk yılında uygulanacak politikalara ve bu politikaları hayata geçirecek somut tedbirlere 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer verilecektir.
 • OVP kapsamında; öncelikle dünya ekonomisine ilişkin güncel bilgilere yer verilerek; küresel ekonomik görünümün yüzdesel değişme oranları, küresel büyüme ve küresel ticaret hacmi genişleme oranları, küresel satın alma yöneticileri endeksi ve seçilmiş emtia fiyatları gösterildi.
 • OVP’de; Türkiye ekonomisinin büyümesi (üretim yoluyla GSYH büyümesi ile harcamalar yoluyla GSYH büyümesi ve sektörel katkıları), söz konusu büyüme oranlarının istihdama etkileri, Türkiye’deki fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, finansal istikrar, kamu maliyesi hususlarına değinildi.
 • Salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini artırmayı ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen Türkiye ekonomisi için; nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurtiçi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısının tesis edilmesi temel amaçtır. Bu çerçevede makroekonomik istikrarın korunarak, özel sektöre de yön verecek şekilde ekonomide şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılmasının esas olduğu belirtildi.
 • Bu dönemde, küresel tedarik zincirlerindeki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimler dikkate alınarak; uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, üretim ve istihdam potansiyeli barındıran sektörler desteklenerek, küresel ticaretten alınan payın artırılması ve bu kapsamda cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması hedeflenmektedir.
 • İşgücü piyasasında etkinliği ve beceri uyumunu geliştirmeye, insan kaynağını güçlendirerek istihdam edilebilirliği artırmaya yönelik gerçekleştirilecek yapısal reformlar ve nitelikli bir büyüme kompozisyonuyla istihdam oranının artırılması hedeflenmektedir.
 • Program döneminde, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün sürdürülmesi ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikalar hayata geçirilerek enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesi hedeflenmektedir.
 • Salgının etkisiyle yükselen kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması ve mali disiplinin sürdürülmesi program döneminde izlenecek maliye politikasının temel amacı olacaktır.
 • Program döneminde, reel sektörün finansmanında sermaye piyasalarının payının yükselmesi ve bu piyasalardan sağlanan uzun vadeli fonlar aracılığıyla kalkınma sürecine katkının artarak sürmesi hedeflenmektedir.
 • OVP’nin “Makroekonomik Hedefler ve Politikalar” başlıklı 3. bölümünde; büyüme, yeşil dönüşüm, istihdam, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, finansal istikrar ve kamu maliyesine ilişkin politika ve tedbirler sıralanarak; merkezi yönetim bütçesi ödenek teklif tavanları ve bütçe sürecine ilişkin hususlara yer verildi.

BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ KURULDU.

Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482) 8 Eylül 2021 tarihli 31592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile; “Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verildi. Buna göre;

 • İzmir İli sınırları içerisinde bulunan alan Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi.
 • Batı Anadolu Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

KAĞIZMAN İLÇESİ DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLDİ.

Kağızman İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Kars İli, Selim ve Kağızman İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4514) 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Kağızman İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi” kapsamında Kars İli Selim ve Kağzıman İlçeleri sınırları içerisinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDAKİ BAZI TAŞINMAZLARIN SATIŞLARINI ONAYLADI.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490) 9 Eylül 2021 tarihli 31593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kararlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programındaki bazı taşınmazların satışlarını onayladı. Buna göre;

 • 4487 sayılı Karar uyarınca; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 3598 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan “Ticaret- Konut Alanı Park, Genel Otopark Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda “itirazların reddedilmesine” karar verildi.
 • 4489 sayılı Karar uyarınca; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 1370 parsel numaralı 6.447 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda, Büyükusta Cam Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne satılmasına ve Büyükusta Cam Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının “İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin karar onaylandı.
 • 4490 sayılı Karar uyarınca; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 63274 ada, 2 parsel numaralı 8.108,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Nesce İnşaat Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nesce İnşaat Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının “İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin karar onaylandı.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı bölümüne;
  • Arsa üretim alanı: Sınırları Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan alanı,
  • İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (milli emlak dairesi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü), ilçelerde milli emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliği

tanımları eklendi.

 • Tebliğin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı bölümünde yapılan değişiklikler uyarınca;
  • Arsa üretim alanlarında bulunan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”)’nın bedelsiz devir talebinde bulunduğu taşınmazlar İdare’ye bildirilerek taşınmazlara ilişkin;
   1. Bilgi formunun,
   2. Tapu kayıt örneğinin,
   3. Emlak vergi değerinin,
   4. Rayiç bedelinin,
   5. Taşınmazları gösterir renkli haritalı (uzaktan ve yakından uydu görüntülerini içerir) bilgi notunun,

10 gün içinde Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”)’na gönderilmesi istenecektir.

 • İdarece, taşınmazların güncel tapu kaydı ve dosyasındaki bilgi ve belgelere göre taşınmazların devrine engel herhangi bir şerh, beyan veya kısıtlılık olup olmadığı ile taşınmazların, Tebliğ’in “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı 6. bölümünde yer alan taşınmazlardan olup olmadığı tespit edilerek yukarıda yer alan bilgi ve belgelerle birlikte belirtilen süre içerisinde Bakanlığa gönderilecektir.
 • Yapılan değerlendirme sonucunda taşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması durumunda bu husus Bakanlık tarafından Başkanlığa bildirilecektir.
 • Taşınmazların, Tebliğ’in “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı 6. bölümü kapsamında görüş alınması gereken taşınmazlardan olması halinde; ilgili idarelerle yazışma Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Bakanlık talimatı doğrultusunda, İdare tarafından da yapılabilecektir. Yazışmalar sonrasında devrinde sakınca olmadığı değerlendirilen taşınmazların devir işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Arsa üretim alanı olarak belirlenen alanda kalan taşınmazların devir işlemlerine ilişkin Bakanlıkça bilgi ve belge istenilmeksizin doğrudan devir işleminin yapılmasının İdare’ye bildirilmesi halinde, bu bölüm hükümlerine göre İdarece yapılan değerlendirme sonucunda, devrine engel bir durum bulunmayan taşınmazların devir işlemleri İdarece sonuçlandırılacaktır. Bu fıkra kapsamında ilgili kurumlarla yazışmalar İdare tarafından yapılacaktır. Taşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması halinde ise bu durum Bakanlığa bildirilecektir.
 • Devir işlemlerinin herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi halinde, gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bilgi verilecektir.
 • Arsa üretim alanı sınırları içerisinde kalmakla birlikte, Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanlardan olan ve Başkanlıkça devri talep edilen taşınmazların Hazine adına tapuya tescil işlemleri öncelikle Başkanlık tarafından yapılacaktır.
 • Tebliğ’in “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı 6. bölümüne;
  • 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp Milli Savunma Bakanlığınca devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre tamamı kıyıda kalan yerler,
  • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, ilgisine göre Bakanlık veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalması nedeniyle tahsisi gereken taşınmazlar,
  • 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,
  • 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi gereken taşınmazlar (Hazineye ait olmayanlarla tevhit şartı olanlar ile Hazine’nin hissedar olduğu taşınmazlar hariç),
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda ve 2863 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık görev ve sorumlulukları kapsamında bulunan taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanlarında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • Bakanlıkça devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

dahil edildi.

 • Kanun kapsamında Başkanlığa bedelsiz devredilen taşınmazlardan, Bakanlık veya İdare tarafından imar planı bulunmadığı bildirilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine; “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca farklı amaçlarda kullanılmak üzere talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” belirtmesi konulacaktır.
 • Yukarıdaki fıkraya göre belirtme konularak Başkanlığa devredilen taşınmazlardan uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmayan taşınmazların ve üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilen bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarındaki bahse konu belirtmeler Başkanlığın veya Bakanlıkla yazışma yapılmaksızın İdare’nin talebi üzerine tapu idaresince terkin edilecektir.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNE EKLEMELER YAPILDI.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne;

 • 19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00),
 • 49- Diamonyum hidrojenortofosfat- DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00),
 • 50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11),
 • 51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen>%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)

eklendi.

2021 YILI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ.

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı 7 Eylül 2021 tarihli 31591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, “2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi“nin güncellenmesine ve “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları”nın ise aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480) 8 Eylül 2021 tarihli 31592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile; “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verildi. Buna göre;

 • 12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı (“Karar”)’na ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL‘’ başlıklı tabloda bulunan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilerek söz konusu tablonun sonuna (6) numaralı dipnot eklendi.
G.T.İ.P. DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, FADA.GÜR.B- HER.G. KOREMLZSNGKOSVNZD-8
0713.20.00.00.19619,319,303,519,37,219,311,619,319,3
0733.40.00.00.12619,319,303,519,37,219,311,619,319,3
0713.40.00.00.133,619,319,303,519,37,219,319,319,319,3
0713.40.00.00.19619,319,303,519,37,219.311,619,319,3
“6) Gümrük vergisi 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.’’
 • Karar’a ekli I sayılı listede yer alan “ FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilerek söz konusu tablonun sonuna (5) numaralı dipnot eklendi.
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P.DipnotAB, EFTA, F.ADA.GÜR.B- HER.G. KOREMLZSNGKOSVNZD-8
1001.19.00.00.0054545045454545454545
1001.99.00.00.1154545-045454545454545
1001.99.00.00.1254545045454545454545
1001.99.00.00.1354545045454545454545
1002.90.00.00,005130130013013048,713013030130
1003.90.00.00.1153535035353535353535
1003.90.00.00.1253535035353535353535
1003.90.00.00.1953535035353535353535
1004.90.00.00.005130130013013048,7130130130130
1005.90.00.00.1952525025252525252525
“(5) Gümrük vergisi 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.’’
 • Karar’a ekli I sayılı listede yer alan “ FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilerek söz konusu tablonun sonuna (14) numaralı dipnot eklendi.

G.T.İ.P.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, FADA.GÜR.B- HER.G. KOREMLZSNGKOSVNZD-8
1209.29.80.00.162,5,1417,3003,519,37.219.301519,3
“(14) Gümrük vergisi 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.”

 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4481) 8 Eylül 2021 tarihli 31592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile; İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verildi. Buna göre;

 • Karar’a ekli I sayılı listede yer alan “ FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun (1) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirildi.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P.DipnotAB, EFTA, F.ADA.GÜR.B- HER.G. KOREMLZSNGKOSVNZD-8
0901.11.00.00.001,2600004,88088
0901.12.00.00.001,2600004,88088
“(1) EAGÜ’ler için gümrük vergisi %6 olarak uygulanır.”

 

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDAKİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42) 10 Eylül 2021 tarihli 31594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşbu Tebliğ ile; Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.
 • Soruşturma konusu eşya; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” tanımlı ürünlerdir.
 • Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına yönelik olarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/18) kapsamında CIF bedelin %60-87’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konuldu. Son nihai gözden geçirme soruşturması sonucuna ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) ile “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri” ithalatında uygulanan önlemin CIF bedelin %60’ı oranında olacak şekilde devamına karar verildi.
 • Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından bir inceleme başlatıldı.
 • Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildi ve önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgulara Tebliğ’in 6. maddesinde yer verildi.
 • Yapılan incelemeler sonucunda;
  • İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına,
  • İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Malezya menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem oranında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına

karar verildi.

GTİPEşya TanımıMenşe/Çıkış ÜlkeÖnlem Miktarı

(CIF %)

4011.20.90Otobüs ve kamyonlarda kullanılan-yükleme endeksi 12’yi geçenlerMalezya%60
4011.70.00.00.00Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.80.00.00.00Yapı, madencilik ve sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.90.00.00.00Diğerleri

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ VE BAŞVURUSU HUSUSUNA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Eylül 2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in;

 • İzinli gönderici yetkisi”nin rejim hak sahibinin başvurusu üzerine duruma göre izin vereceği basitleştirmelerin kapsamına eklendiği ve izinli gönderici yetkisi başvurularında Yönetmelik’te düzenlenmiş olan bazı hükümlerin uygulanmayacağını düzenleyen 1. maddesi,
 • İzinli gönderici yetkisinin transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere verilmesini düzenleyen 2. maddesi,
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri kapsamında halihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmelerinin 31.12.2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacağını düzenleyen 6. maddesi,

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Diğer maddeleri ise 24 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”)’nın, rejim hak sahibinin başvurusu üzerine, duruma göre izin vereceği basitleştirmelerin kapsamına “İzinli gönderici yetkisi” eklendi.
 • İzinli gönderici yetkisi başvurularında Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “Basitleştirme izninin genel koşulları”, “Basitleştirme izinleri için yetkili makamlar”, “Basitleştirme izni başvurusu”, “Basitleştirme izin başvurularının kabulü ve reddi ile iznin verilmesi” ve “Basitleştirme izninin yeniden değerlendirilmesi, askıya alınması ve iptalihükümleri uygulamayacaktır.
 • Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verilebilecektir.
 • Yetki başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlar Bakanlık’ça düzenlenecektir.
 • Yönetmelik’e eklenen “İzinli gönderici yetkisine ilişkin geçiş hükmü” başlıklı Geçici Madde 19 uyarınca; 21 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri kapsamında halihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 31.12.2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Mevcut yetki sahipleri, işbu Yönetmelik uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

İşbu Yönetmelik kapsamında izinli gönderici yetkisi tanınan kişiler adına daha önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca izinli gönderici yetkisi tanınmışsa, önce tanınan yetki geri alınacaktır.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9) 15 Eylül 2021 tarihli 31599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 17 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinde düzenlenen zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükleri için aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Mevduat/katılım fonu (yurtdışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli%23
b)1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli%17
Kıymetli maden depo hesapları
a) Vadesiz, ihbarlı,1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli%24
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli%20
Müstakrizlerin fonları%23
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli%21
b) 2 yıla kadar (2yıl dahil) vadeli%16
c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli%11
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli%7
d) 5 yıldan uzun vadeli%5

 

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACA FİNANSAL TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Eylül 2021 tarihli 31605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Her bir risk ağırlığına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve özkaynaklardan indirilen tutarların; Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen risk sınıflarının her birine ilişkin olarak açıklanmasında esas alınacak tablo risk ağırlığı sınıflarına “%25” ve “%35” sınıfları eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirildi;
Risk Ağırlığı%0%10%20%25%35%50%75%100%150%250Diğer risk ağırlıklarıÖzkaynaklardan indirilenler
1Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar
2Kredi Riski Azaltımı sonrası Tutar

*Karşı taraf kredi riski ve menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç

 • Aynı zamanda, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı risk tutarları için ilgili risk ağırlığı aralıklarına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarının; Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen risk sınıflarının her birine ilişkin olarak aşağıdaki tablo esas alınmak suretiyle açıklanacağı düzenlendi:

Risk Ağırlığı(%0-%20)(%20-%35)(%35-%50)(%50-%75)(%75-%100)(%100-%250)Diğer risk aralıkları
1Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar
2Kredi Riski Azaltımı sonrası Tutar

 

*Karşı taraf kredi riski ve menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç

BANKALARCA RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN KAMUYA YAPILACAK AÇIKLAMALARA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Eylül 2021 tarihli 31605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Menkul kıymetleştirme ve karşı taraf kredi riski dışında kalan kredi risklerine ilişkin olarak açıklanacağı düzenlenen “Standart yaklaşım kullanılması durumunda kredi riski”ne ilişkin olarak “Standart Yaklaşım-Maruz kalınan kredi riski ve kredi riski azaltma etkileri” şablonunda yer alan risk sınıflarından biri olan “İpotek ve teminatlı menkul kıymetler” sınıfının kapsamı genişletilerek “Teminatlı menkul kıymetler” olarak değiştirildi.
 • Yine aynı şablonda yer alan Risk Sınıfları’ndan biri olan “İpotek ve teminatlı menkul kıymetler” sınıfının kapsamı genişletilerek “Teminatlı menkul kıymetler” olarak değiştirildi.
 • Aynı zamanda ilgili şablonda;
  • Risk Ağırlıkları’na “%25” ve “%35” ağırlıkları eklendi,
  • Risk ağırlıklarından biri olan “%50” Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılanlar” ağırlığı “%50” şeklinde değiştirilerek gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılma şartı kaldırıldı,
  • %200” olan son risk ağırlığı “%250” olarak artırıldı. İlgili şablon’un değişiklik yapılmış hali aşağıdaki gibidir:

Amaç: Standart yaklaşım altında risk sınıfı ve (standart yaklaşıma göre alacağa atfedilen riskliliğe karşılık gelen) risk ağırlığı bazında alacakların kırılımını göstermek
Kapsam: Bu şablon standart yaklaşımı kullanan bankalar için zorunludur. Bankalar kredi risklerini ve risk ağırlıklı tutarını hesaplarken çok büyük bölümünü standart yaklaşım dışındaki yöntemlerle hesaplıyor ve standart yaklaşımın kullanıldığı bölüm ihmal edilebilir düzeyde ise, kullanıcılar için daha anlamlı bilgi sağlayabilmek amacıyla standart yaklaşımla ilgili açıklama yapmayabilir. Bu durumda banka ilgili açıklamayı neden anlamlı bilgi olarak değerlendirmediğini açıklar. Söz konusu açıklama ilgili portföylerdeki alacakların tanımlarını ve toplam risk ağırlıklı tutarı içerir.
İçerik: Risk tutarı
Sıklık: 6 ay.
Format: Sabit Kurum, standart yaklaşımın uygulanmasında yapılan değişiklikleri yansıtmak amacıyla satır ve sütunlarda değişiklik yapabilir.
İlave Açıklama: Bankalar, şablona ek olarak raporlama dönemine ilişkin önemli değişiklikleri belirtir ve bunların nedenlerini açıklar.
abcdefghijkl
Risk Sınıfları/ Risk Ağırlığı%0%10%20%25%35%50%75%100%150%250DiğerToplam risk tutarı (KDO ve KRA sonrası)
1Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar
2Bölgesel yönetimlerden veya yerel alacaklar
3İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar
4Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar
5Uluslararası teşkilatlardan alacaklar
6Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar
7Kurumsal alacaklar
8Perakende alacaklar
9İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar
10Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar
11Tahsili gecikmiş alacaklar
12Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar
13Teminatlı menkul kıymetler
14Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
15Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
16Hisse senedi yatırımları
17Diğer Alacaklar
18 Toplam
Tanımlar
Toplam risk tutarı (KDO ve KRA sonrası): sermaye yükümlülüğü hesaplanmasında kullanılan (hem bilanço içi hem bilanço dışı) tutar. Dolayısıyla, ayrılan karşılıklar ve aktiften silmeler düşüldükten ve KDO ve KRA uygulandıktan sonraki ancak risk ağırlıkları uygulanmadan önceki tutardır.
Tahsili gecikmiş alacaklar. Tahsili 90 günden fazla gecikmiş olan alacakların korumasız kısmına karşılık gelmektedir.
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar; Bu satırda Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan hükümet çerçevesinde risk ağırlığı % 150 veya daha fazla olan alacaklar (bkz. Ek-1. fıkra 59) ile Kurul tarafından risk ağırlığı %150’ye veya daha fazlasına çıkarılan alacaklar raporlanır. Bu satırda raporlanan alacaklar diğer satırlarda raporlanmamalıdır.
Diğer alacaklar, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-1 75 %82 inci fıkralarda belirtilen alacakların raporlanacağı satırdır.
 • Karşı taraf kredi riskine ilişkin açıklanacak hususlara ilişkin olarak standart yaklaşım çerçevesinde hesaplanan karşı taraf risklerinin risk sınıfları ve risk ağırlıklarına göre bölümlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Standart yaklaşım- Risk sınıfları ve risk ağırlıklarına göre KKR” şablonunda belirtilen Risk Sınıfları’ndan “Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar”, “Tahsili gecikmiş alacaklar”, “Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar”, “İpotekli teminatlı menkul kıymetler”, “Menkul kıymetleştirme pozisyonları”, “Kısa vadeli kredi derecelendirmesi bulunan bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar ile kurumsal alacaklar”, “Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar”, “Hisse senedi yatırımları” ve “Diğer varlıklar” risk sınıfları şablondan çıkarıldı.
 • Aynı zamanda şablonunun kapsamından “Merkezi karşı tarafla yapılan işlemler” çıkarıldı. Şablonun değişiklik yapılmış hali aşağıdaki şekildedir:

Amaç: Standart yaklaşım çerçevesinde hesaplanan karşı taraf kredi risklerinin risk sınıfları ve risk ağırlıklarına göre bölümlendirilmesi
Kapsam: Risk tutarının belirlenmesinde kullanılmasından bağımsız olarak, karşı taraf kredi riski standart metodu kullanan bütün bankalar için bu şablonun doldurulması zorunludur.
Risk veya risk ağırlıklı tutarların ihmal edilebilir büyüklükte olması durumunda, bankalar bu şablonda talep edilen bilgileri açıklamayabilir. Fakat bankalar, söz konusu risklerin kullanıcılar için neden anlamsız olduğunu, toplam risk ağırlıklı tutarı da içerecek şekilde açıklar (Merkezi karşı tarafla yapılan işlemler hariç).
İçerik: Kredi riski tutarları
Sıklık: 6 ay
Format: Sabit
İlave açıklama: Bankalar, şablona ek olarak raporlama dönemine ilişkin önemli değişiklikleri belirtir ve bunların nedenlerini açıklar.
abcdefghi
Risk Ağırlıkları/ Risk Sınıfları% 0%10%20%50%75%100%150DiğerToplam kredi riski*
Merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından alacaklar
Bölgesel veya yerel yönetimlerden alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar
Kurumsal alacaklar
Perakende alacaklar
Diğer alacaklar **
Toplam

• Toplam kredi riski; KRA uygulandıktan sonra sermaye yeterliliği hesaplamasında dikkate alınacak tutar.

•• Diğer alacaklar Şablon KKR8’de raporlanan karşı taraf kredi riski içinde yer almayan miktarları içerir.

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2022 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ YENİDEN TESPİT EDİLDİ.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) 1 Eylül 2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yeniden tespit edildi.

 

FATURANIN BİRTAKIM HALLERDE TESLİM ANINDA DÜZENLENMESİ, TEMİNAT VERİLMESİ, TEMİNAT VERME ZAMANI VE YERİ, ALINACAK TEMİNAT, ALINAN TEMİNATIN İADESİ, CEZA UYGULAMASI VE AKARYAKIT VE LPG’YE YÖNELİK FAALİYETLERDE KAÇAKÇILIK SUÇU VE CEZALANDIRMA USULÜ HUSUSLARINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) 2 Eylül 2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’in “Fatura Düzenleme Süresi” kenar başlıklı 4. maddesi 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer maddeleri ise 2 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ kapsamında akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapıldı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na; belirli kriterleri dikkate alarak yedi günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmenin yanı sıra; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden teminat alma yetkisi verildi.
 • Bu kapsamda, 7318 sayılı Kanun ile 213 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğ’in amaç ve konusunu oluşturmaktadır.
 • İşbu Tebliğ ile ihrakiye teslimleri hariç olmak üzere, faturanın aşağıdaki hallerde teslim anında düzenlenmesi uygun bulundu:
  1. Petrol Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi,
  2. Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi.
 • Söz konusu teslimlerde, alıcının tamamen veya kısmen akaryakıt ve LPG alımından vazgeçmesi ya da söz konusu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada gösterilen miktardan daha az akaryakıt ve LPG teslim edilmesi halinde, bu durumun ortaya çıktığı anda;
  1. Alıcının fatura düzenleme zorunluluğu bulunanlar kapsamında olması halinde, alıcı tarafından satıcı adına fatura,
  2. Alıcının belge düzenleme yükümlülüğü bulunanlar kapsamında olmaması halinde ise satıcı tarafından asgari bilgileri içerecek şekilde gider pusulası,

düzenlenecektir.

 • Bu kapsamda düzenlenen belge üzerinde, işlemin mahiyetine ilişkin açıklama ile birlikte, ilgili faturanın tarih ve numarasına da yer verilecektir.
 • Petrol Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar teminat uygulaması kapsamına alındı. Yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dahil), sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın;
  1. Dağıtıcı lisansına sahip olanların 213 sayılı Kanun’un mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutarın iki katı kadar (2021 yılı için 20 milyon Türk lirası),
  2. Dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanların (i) alt bendinde belirtilen tutarın yirmide biri kadar (2021 yılı için 1 milyon Türk lirası),
  3. Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan (2021 yılı için 100 milyon Türk lirası) fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında,
   teminat vermesi gerekmektedir.
 • Rafinerici lisansına sahip olan mükellefler ile genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile sermayelerinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, teminat verilmesi gereken lisanslara sahip olsalar dahi teminat vermekle yükümlü değillerdir.
 • Akaryakıt ve LPG’ye yönelik faaliyetlerde kaçakçılık suçu ve cezalandırma usulü kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alındı.
 • Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla ilgili lisanslara sahip olan ve faaliyette bulunan mükellefler, vermeleri gereken ilk teminatı, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ait brüt satışlarını dikkate alarak 31.05.2022 tarihine kadar vereceklerdir.
 • İlaveten Tebliğ kapsamında;
  Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden mükelleflerde teminat uygulaması,
  Teminat verme zamanı ve yeri
  Alınacak teminat
  Alınan teminatın iadesi
  Ceza uygulaması
  Akaryakıt ve LPG’ye yönelik faaliyetlerde kaçakçılık suçu ve cezalandırma usulü

hakkında detaylı düzenlemeler yapıldı.

BİRTAKIM KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANLARI BELİRLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) 4 Eylül 2021 tarihli 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarının belirlendiği 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Eki Karar’da birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0,
 • Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0, diğer kazançlar için %10,

olarak tespit edildi.

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İTİRAZ HAKEMİ OLARAK SİGORTA HAKEMLERİ LİSTESİNE DOĞRUDAN KAYDEDİLEBİLECEK KİŞİLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2021 tarihli 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ek I sayılı cetvelde yer alan kişilerin başvuruda bulunmaları halinde itiraz hakemi olarak Sigorta hakemleri listesine doğrudan kaydedileceği düzenlendi.

 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE SİGORTALI SAYILANLARIN MALULİYET, ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI VE ERKEN YAŞLANMA DURUMLARI İLE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI VEYA HAK SAHİBİ ÇOCUKLARININ MALULİYET VE BAŞKA BİRİNİN SÜREKLİ BAKIMINA MUHTAÇ DERECEDE AĞIR ENGELLİLİK DURUMLARININ TESPİTİNE VE BU TESPİTLERDE ESAS ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 28 Eylül 2021 tarihli 31612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılanların maluliyet, çalışma gücü kaybı ve erken yaşlanma durumları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyet ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik durumlarının tespitine ve bu tespitlerde esas alınacak sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

 • Yönetmelik; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun;
  • 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde ağır düzeyde çalışma gücünü kaybettiğine,
  • 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğine ve vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğuna,
  • 4. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 60. maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının hak sahibi veya bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiğine,
  • 28. maddesinin 5. fıkrası ve geçici 4. maddesinin 6. fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü orta veya hafif düzeyde kaybettiğine,
  • 28. maddesinin 7. fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış olacaklarının tespitine,
  • 28. maddesinin 8. fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında kadın sigortalı çocuğunun, hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli sayılacaklarının tespitine,
  • Maluliyet, çalışma gücü kaybı, erken yaşlanma ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine,
  • Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış sigortalılar ile malul sayılan veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli sigortalı çocuğunun kontrol muayenelerine,

ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 • Sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde kaybedip kaybetmediğinin tespitinde hastalık listesi esas alınacaktır. Bu bakımdan sigortalılık süresi içinde;
  • Hastalık listesinde belirtilen hastalıkların meydana geldiği,
  • Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, hastalık listesinde belirtilen seviyelere yükseldiği,
  • Çalışma gücünü ağır düzeyde kaybetmiş haliyle ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiği,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalının vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği veya vazifesini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmasına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğu,

Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılacaktır.

 • Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.
 • Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınır ve Balthazard formülü uygulanmayacaktır.
 • Öte yandan Yönetmelik ile;
  Sigortalının ağır düzeyde çalışma gücü kaybı tespiti
  Orta ve hafif düzeyde çalışma gücü kaybı oranı tespiti
  Sigortalı çocuğunun maluliyet tespiti
  Erken yaşlanma tespiti
  Kadın sigortalı çocuğunun ağır engellilik tespiti
  Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri
  Sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık hizmeti sunucuları
  Sağlık kurulu raporları
  Usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar
  Ek rapor düzenlenmesi
  Kontrol muayenesi ve değerlendirme
  Kurum Sağlık Kurulu kararlarına itiraz
  Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararları
  Hastalık listesinin yenilenmesi

hakkında detaylı olarak düzenlemeler gerçekleştirildi.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce maluliyet, çalışma gücü kaybı veya erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan sigortalılar ile bunların hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için, yürürlükten kaldırılan ilgili sosyal güvenlik mevzuatının Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır.

 

SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

 

GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ’in;

 • Gelir aylıklarının ödenmesini ihtiva eden fıkraların yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 3. maddesi 27.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 30 Eylül 2021 tarihinde,
 • Sürelerin uzatılmasına ilişkin 4. maddesi 11.09.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 30 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, diğer maddeleri 30 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Tebliğ’in gelir aylıklarının ödenmesini düzenleyen 5. maddesinin hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılacak olan ödemeleri düzenleyen 3., 4. ve 5. fıkraları yürürlükten kaldırıldı.
 • Ölüm geliri veya ölüm aylığı alanlar için, sigortalının; iş kazası ve meslek hastalığı, analık ile hastalık sigortasına göre çalışmaları hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadığı veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı hususu Kurumca yürütülecek yoklamaişlemleri ile tespit edilecektir.
 • Kanuna göre bağlanan gelir/aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren gelir aylıklarını almayanların gelir/aylıkları, gelirve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulmasına ilişkin gelir aylıklarını alma süresi 6 aydan 12 aya uzatıldı.

 

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

 

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Eylül 2021 tarihli 31602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlar” kapsamında Emsal ve %30 hesabına dahil olmayan alanlar özelinde halihazırda kapsam dışında bulunan bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma ve süs havuzuna ek olarak “açık havuzlar” da dahil edildi.
 • Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlar” kapsamında %30 hesabı dahilinde Emsal harici olan alanlar özelinde halihazırda kapsam dışında bulunan bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma ve süs havuzuna ek olarak “açık havuzlar” da dahil edildi.
 • Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlar” kapsamında %30 hesabı dahilinde Emsal harici olan alanlar özelinde halihazırda kapsam dışında bulunan Balkonların 1.50 m. genişliğindeki kısımlarına ek olarak veya bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar da dahil edilerek; kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evine ek olarak “açık havuzlar” da dahil edildi.
 • Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “Sarnıçlar-yağmursuyu tankları-yağmursuyu hasat sistemleri kapsamında, yağmur suyu toplama tankı hacim hesap yöntemine ve kullanım alanlarına ilişkin İZSU Genel Müdürlüğü’nün düzenlemelerine uyulacağı düzenlendi.

İlave olarak Yönetmelik kapsamına eklenen geçici madde ile mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesine uyulacağı düzenlendi.

ELEKTRONİK HABERLEŞME MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

EVRENSEL HİZMET GELİRLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Eylül 2021 tarihli 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Evrensel hizmet; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetleri ile 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında belirlenecek olan diğer hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.
 • Evrensel hizmet gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum”) tarafından yapılan yetkilendirme nedeniyle hesaplarına yatırılan yetkilendirme ücretinin %2’sini yatırıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar,
  2. Türk Telekom yıllık net satış hasılatının %1’ini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler dışındaki işletmeciler yıllık net satış hasılatının %1’ini, izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar ve faaliyetleri gereği Hazine payı ödemekle yükümlü olduğu halde Hazine payı ödemeyi gerektirmeyen hizmetleri de yürüten işletmeciler Hazine payına esas teşkil etmeyen yıllık net satış hasılatının %1’ini, evrensel hizmet katkı payı olarak Kurum hesabına izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar yatırır ve Kurum takip eden ayın sonuna kadar,
  3. Kurum, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin ödediği payın %10’unu, ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar,
  4. Kurum, verdiği idari para cezalarının %20’sini, tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,
  5. Kurum, her 3 ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın %20’sini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın 15’ine kadar,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”)’na bildirecektir.

 • Bu meblağ aynı süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılacak ve bütçeye “Evrensel hizmet gelirleri” adı altında gelir kaydedilecektir.
 • Gerektiğinde evrensel hizmete ilişkin ödemelerin yapılabilmesini teminen Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerin yıl içinde Kurum bütçesine aktarılmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili kılındı.
 • Bakanlık veya Bakanlığın talebi üzerine Kurum evrensel hizmet yükümlüsünü ve yükümlülüklerini işin gerekliliklerine göre doğrudan veya birden fazla işletmeci arasından; evrensel hizmetlerin en düşük bedelle sunulması ya da belirli bir bedel karşılığında evrensel hizmetlerin azami ölçekte sunulması esasına göre belirlemeye, evrensel hizmetin net maliyetini hesaplamaya, evrensel hizmet yükümlülerine yapılacak her türlü ödemeyi yapmaya, gerektiğinde Kurum bütçesinden ödemeye ve bunları denetlemeye yetkilidir. Kurum, evrensel hizmete ilişkin gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik düzenlemeleri belirleyebilecektir.
 • Evrensel hizmet yükümlüsünün doğrudan belirlendiği hallerde, evrensel hizmet kısımlara bölünerek hizmetin yerine getirilmesi için birden fazla işletmeci de evrensel hizmet yükümlüsü olarak tayin edilebilecektir. Evrensel hizmet yükümlüsünün doğrudan belirlendiği haller dışında, işin niteliğine göre birden fazla sayıda işletmeci davet edilerek ihtiyaçlara göre belirlenebilecek sair yöntemler çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle de evrensel hizmet yükümlüsü belirlenebilecektir.
 • Mobil genişbant, eve/binaya kadar fiber (FTTH, FTTB) veya diğer sabit genişbant internet hizmetlerinin bulunmadığı yerlere bu hizmetlerin götürülebilmesi için işletmecinin yetkilendirmesi kapsamında kurmuş olduğu şebekeye dahil edilmek ve altyapı kurulum maliyetleri, net maliyeti aşmayacak şekilde kısmen karşılanmak üzere talip olan işletmeciler arasından evrensel hizmet yükümlüsü veya yükümlüleri belirlenebilecektir. Söz konusu altyapılar, işletmecinin yetkilendirme süresi sonunda diğer altyapılarla birlikte Kurum’a veya Kurum’un göstereceği kuruluşa devredilecektir.
 • Evrensel hizmet yükümlüsü, minimum 56 kbit/saniye hız olmak kaydı olmaksızın makul ve yaygın internet hizmetlerine elverişli teknolojiyi götürmekle yükümlü kılındı.
 • Evrensel hizmetin net maliyetinin ödenme esasları kapsamında, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, zorunlu hallerde münhasıran alt yapı kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, net maliyet ve ödemeler açısından Evrensel Hizmet Kanunu esasları uygulanarak kanunda öngörülen evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı aranmayabilecektir.
 • Bu durumda, Bakanlık veya Kurum tarafından yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin bedeller sözleşmesinde belirlenen kriterler dahilinde ödeneceği; kurulum, işletme, bakım/onarım işlerini içeren evrensel hizmet yükümlülüklerinde evrensel hizmet işine ilişkin bedelin %30’una kadar avans ödenebilecektir. Bakiye kısma ilişkin ödemeler ise dönemsellik zorunluluğu olmaksızın net maliyete dayalı işlerde, maliyetleri tevsik eden belgeler esas alınarak, diğer işlerde ise harcamanın yapıldığına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılacaktır. Finansman maliyetinin asgariye indirilmesi için, bu belgeler esas alınarak proje dokümanında belirtilen muayene ve kabul periyotları arasında ara ödemeler yapılabilecektir.
 • İşin bedelinin önceden belirlenemediği net maliyete dayalı işlerde idarece belirlenen tutarın %30’una kadar avans öngörülebilecektir.
 • Evrensel hizmet yükümlüsünün, yükümlülüklerinin ve ödeme esaslarının Bakanlık veya Kurum tarafından doğrudan belirlendiği, hizmetin zorunlu olarak yerine getirildiği ve sözleşme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ödemeler için sözleşme şartı aranmayacaktır.
 • Evrensel hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından; evrensel hizmetlerin en düşük bedelle sunulması veya belirli bir bedel karşılığında evrensel hizmetlerin azami ölçekte sunulması esasına göre belirlendiği yöntemlerin kullanılması halinde ortaya çıkan bedeller net maliyet hesaplamasına esas teşkil eder; bu durumda finansman maliyeti dışında ayrıca net maliyet hesabı yapılmayacaktır.
 • Yönetmelik kapsamındaki evrensel hizmetler, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinden (Türksat A.Ş.) temin edilebilecektir.
 • Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlık oluru ve Kurum düzenlemelerine göre işlem yapılacaktır.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 24 Eylül 2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Yönetmelik ile; Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi.
 • İşbu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınacaktır:
  1. Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.
  2. Bilgi güvenliğinin sağlanması.
  3. Kişisel verilerin korunması.
  4. Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.
  5. Hizmet kalitesinin sağlanması.
  6. Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.
 • Kurum tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelik’te belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir.
 • Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.
 • İşverenler bu Yönetmelik’te belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. Diğer muhataplar ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecektir. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaktır.
 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurum tarafından belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • İşbu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurum’ca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlü olacaktır.
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurum’ca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlü olacaktır.
 • Sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezi/ merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.
 • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacaktır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilecektir.
 • Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır.
 • Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.
 • Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün olmayacaktır. Buna göre;
  1. Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacaktır.
  2. Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılacaktır.
  3. Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılacaktır.
 • Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilecektir:
  1. Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
  2. Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
  3. Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
  4. Olay kayıtları otuz yıl.
 • İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.
 • Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;
  1. Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
  2. Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
  3. Bu Yönetmelik’te belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
  4. Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle

yükümlüdür. İşbu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlardan muhatap sorumlu olacaktır.

Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilecek veya elektronik tebligat yapmaya yetkili kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırtabilecek, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilecektir.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

BİODİZEL HARMANLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Eylül 2021 tarihli 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin;

 • “Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ”in 5. maddesindeki değişiklikleri düzenleyen ve rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim edilenler de dâhil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunluluğunu getiren 1. maddesi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Diğer maddeleri 25 Eylül 2021 yürürlüğe girdi.

Buna göre;

 • Harmanlama hükümlüğü başlığında yer alan “dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bir takvim yılında ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur” ifadesinde yer alan “dağıtıcı” ibaresi “rafinerici” olarak değiştirildi.
 • Tebliğde yer alan “biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir” ifadesindeki “dağıtıcı lisansı” ibaresi “lisans” olarak güncellendi.
 • Ayrıca, devre ilişkin bildirim kapsamında Harmanlama Devri Formu’nun Kuruma sunulması gereken ay, Ocak ayı yerine Mayıs ayı olarak belirlendi.
 • Rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim edilenler de dahil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.
 • Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin Tebliğ kapsamında ilgili yükümlülük döneminde;
  1. Biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,
  2. Asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olması,

zorunludur.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLDİ.

Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Zonguldak İli, Merkez ve Çaycuma İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4458) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (“Proje”)’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Zonguldak İli, Merkez ve Çaycuma ilçeleri sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 Sayılı Kararları 18 Eylül 2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10409 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.02.2021 tarihli ve 10046 sayılı kararında düzenlenmiş olan Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları (“VGPUE”)’nda (“Usul ve Esaslar”) birtakım değişiklikler yapıldı. İşbu Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (09.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Vadeli Doğal Gaz Piyasası (“VGP”)’nda her bir kontrat için sürekli ticaret platformu (“STP”) aracılığıyla tek seferde sunulabilecek azami teklif büyüklüğü 10.000.000 Sm3 olarak düzenlendi. Daha önceden bu teklif büyüklüğü aynı miktarda olmakla birlikte, yapılan değişiklik ile bu büyüklüğün tek seferlik olarak 10.000.000 Sm3 büyüklüğünde olabileceği düzenlendi.
 • Aylık kontratlar için baz fiyatı belirleme formülünde değişiklik yapıldı.
 • Katılımcı pozisyon limitine ulaşan piyasa katılımcıları, pozisyon limitlerinin arttırılması için taleplerini gerekçeleri ile birlikte piyasa işletmecisine iletebilirler. Yapılan yeni değişiklik ile piyasa işletmecisinin bu talebi 24 saat içinde sonuçlandırması gerektiği düzenlendi. Bu talepleri kabul edilen piyasa katılımcısının temerrüt garanti hesabı katkı payı yeniden hesaplanacaktır. Talebin kabulünü müteakip 3 iş günü içerisinde temerrüt garanti hesabı katkı payını tamamlayan piyasa katılımcılarının toplam pozisyon limitleri arttırılacaktır.
 • Fiziksel teslimat dönemi içindeki her bir gaz gününe ilişkin hesaplanan kesinleşmiş net pozisyonlar, G-1 saat 16:00‘a kadar piyasa işletmecisi tarafından iletim şirketine piyasa katılımcısının nam ve hesabına G gününe ilişkin Taşıma Miktar Bildirimi (“TMB”) olarak bildirilecektir.
 • Uzun pozisyon sahibi piyasa katılımcısının fiziksel dönem teminatının belirlenmesine ilişkin formülde değişiklik yapıldı.
 • Kısa pozisyon sahibi piyasa katılımcısının fiziksel dönem teminatının belirlenmesine ilişkin formülde değişiklik yapıldı.
 • Nakit TL ve TL cinsinden teminat mektubu dışında teminat olarak kabul edilen kıymetlere değerleme katsayısı uygulanacağı düzenlendi.
 • Vadeli doğal gaz piyasası teminat temerrüdüne ve veya temerrüt garanti hesabı katkı payı temerrüdüne düşen piyasa katılımcılarının fatura dönemi geldiğinde kullanmak üzere sahip oldukları teslimat dönemi henüz gelmemiş olan ve/veya teslimat dönemi başlamış olan uzun ve/veya kısa pozisyonları kapatılırken gerekmesi halinde sırasıyla başvurulacak olan hesaplara ilişkin olarak; diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı paylarından sonra PUE kapsamında sunmuş olduğu teminat tutarına başvurulacağı düzenlendi.
 • Piyasa işletmecisi tarafından işletilen tüm doğal gaz piyasalarında işlem yapan tüm piyasa katılımcılarının net borçlarına istinaden, merkezi uzlaştırma kuruluşunda bulunan cari hesaplarına yapmış oldukları fatura ödemeleri belirtilen aşağıdaki sıra ile borçlarına mahsup edilecektir:
  1. Piyasa işletmecisine ödenecek piyasa işletim ücretleri.
  2. VGP borç tutarı ve KDV borç tutarı.
  3. Fatura işlem borç tutarı
  4. Fatura dengesizlik borç tutarı.
 • Dolayısı ile, VGP borç tutarı ve KDV borç tutarının mahsubu; fatura işlem borç tutarının mahsubuna göre önceliklendirilerek sıraları değiştirildi.
 • Piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kendilerine yapılacak fatura ödemelerine ilişkin olarak tek bir aracı banka ile çalışırlar, merkezi uzlaştırma kuruluşuna yapacakları ödemelere ilişkin olarak birden fazla banka ile çalışabilirler, Piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kendilerine yapılacak fatura ödemelerine ilişkin birlikte çalışacakları aracı bankayı bildirme ve değiştirme işlemlerini merkezi uzlaştırma kuruluşu sistemleri aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
 • Fatura temerrüdüne düşen piyasa katılımcısına ilişkin olarak, yasal yollar saklı kalmak üzere fatura borcunun tahsil edilmesi amacıyla sırasıyla aşağıdaki tutarlara başvurulacağı düzenlendi:
  1. Cari hesabında bulunan tutara, Usul ve Esaslar kapsamında sunması gereken toplam VGP teminat tutarının üzerinde olan tutara ve sunması gereken temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarının üzerinde olan tutara,
  2. Temerrüde düşen piyasa katılımcısının PUE kapsamında sunması gereken teminatlarının üzerinde olan nakit teminat tutarına,
  3. Usul ve Esaslar uyarınca sunmuş olduğu toplam teminat tutarına,
  4. Temerrüde düşen piyasa katılımcısının temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarına,
  5. Piyasa işletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı tutarına,
  6. Diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı payları tutarına,
  7. PUE kapsamında sunmuş olduğu teminat tutarına,
  8. Temerrüt garanti hesabı tamamlama çağrısı ile tekrar toplanan katkı payları tutarına,

sırası izlenerek fatura borcu tahsil edilecektir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BOTAŞ’IN 2022 YILINA AİT GELİR TAVANI İLE İLGİLİ YIL İÇİN UYGULANACAK İLETİM VE SEVKİYAT KONTROL BEDELLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KARAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 Sayılı Kararları 18 Eylül 2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10416 sayılı Kurul Kararı ile:10.2013 tarihli ve 4638-1 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile kabul edilen “Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (“BOTAŞ”) 2022 yılına ait gelir tavanı ile ilgili yıl için uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedellerinin belirlenmesine yönelik karar alındı. İşbu Karar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;
 • 2020 yılına ait gelir tavanı 8.365.295.962 TL [2020 yılı gelir gereksinimi 3.148.131.989 TL (Yi-ÜFE= 449.96) ve 2018 yılına ait gelir farkı düzeltme bileşeni 217.163.973 TL (Yi- ÜFE=Haziran 2020)] olarak onaylandı.
 • 2022 yılına ait gelir tavanı 4.465.157.882 TL [2022 yılı gelir gereksinimi (5.307.619.135 TL. Yi-ÜFE=730.28) ve 2020 yılına ait gelir farkı düzeltme bileşeni -842.461.253 TL (Yi-ÜFE=Haziran 2022)] olarak onaylandı.
 • 2022 yılı iletim kapasite bedeli üst sınırları aşağıdaki şekilde belirlendi;

Noktalar

  (TL/Sm³-Gün)(TL/kWh-Gün)
Giriş Noktaları    0.000870  0,00008177
Çıkış Noktası    0.032641  0,00306776
İhracat Çıkış Noktası (Yunanistan)   0.069780   0.00655827

 

 • 2022 yılı iletim hizmet bedeli üst sınırı aşağıdaki şekilde belirlendi;
      (TL/Sm³)   (TL/kWh)
           İletim Hizmet Bedeli    0,048372  0.00454624

 

 

 • İşbu Karar’da hacim TL/Sm3 cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller 10,64’e bölünmek suretiyle BOTAŞ tarafından TL kWh bazında ayrıca düzenlenecektir.
 • İşbu Karar’da belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınacaktır.
 • İşbu Karar’a göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil edilmedi.

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI BAŞVURULARI KAPSAMINDA YENİ BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BİLGİ FORMU FORMATI BELİRLENDİ.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10376 Sayılı Kararı 2 Eylül 2021 tarihli 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuruları kapsamında elektronik ortamda oluşacak “Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu” formatında değişiklik yapılarak yeniBaşvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu” formatının kabul edilmesine karar verildi.