Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Ocak 15, 2023

Türkiye ESPOR Federasyonu’nun Bağımsızlaşma Süreci̇ndeki̇ Geli̇şmeler

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 2 dakika

Daha önce yayınladığımız Bağımsız Bir Statüye Sahip Olmanın Espor’a Katkısı isimli yazımızda; hukuki statü bakımından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (“SHGM”) bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye Espor Federasyonu’nun (“TESFED”) faaliyetlerinde, idari ve mali hususlarda esporun gelişimine ayak uydurabilecek daha verimli, etkin ve bağımsız kararlar alabilmesi adına bağımsız bir statüye sahip olmasının öneminden ve gerekliliğinden bahsetmiştik. Bu yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu sebeple 18.11.2022 tarih, 32017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ana Statü ile TESFED ihtiyaç duyduğu Ana Statü’ye kavuşmasından mutluluk ve heyecan duyduğumuzu belirtmek isteriz. 

18.11.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statü ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine kapsamında TESFED’in iç yapısı, federasyon ve federasyon teşkilatındaki kurul ve kişilerin görev ve yetkileri, federasyon bütçe ve mali yapı, e-spor alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili kuruluşları ve Federasyon tarafından yürütülen bütün faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar düzenlemektedir. 

TESFED’e bağımsız bir yapı sıfatı sağlayan bu Ana Statü’de dikkat çeken düzenlemeler; TESFED’e bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve diğer spor kulüplerinin, spor dalları ile spor anonim şirketlerinin, TESFED’in görev alanına giren konularda TESFED’e bağlı olacağına ve spor anonim şirketlerinin katılmayı taahhüt ettiği etkinliklere izin veya mazaret olmaksızın üst üste üç yıl katılmaması halinde söz konusu şirketlerin ilgili spor dallarına ilişkin tescillerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iptal edileceğine ilişkin düzenlemelerdir. 

Espor’a karşı artan ilgi, espor lisansına sahip sporcu sayısındaki artış ve yeni teknolojiler ile birlikte her geçen gün büyüyen espor ekosisteminin bu ivmesinin ve Espor ekosistemi paydaşlarının bağımsız bir federasyon bünyesi altında birbirleriyle iletişime geçme ihtiyacının TESFED’in bağımsızlaşma sürecinin beklenenden hızlı tamamlanmasında pay sahibi olduğunu düşünmekteyiz.

Espor ekosistemindeki bu büyüme; hukuki, mali ve idari kararların ve buna ek olarak esporun hayati damarlarından olan reklam ve sponsorluk ilişkilerinin daha hızlı ve etkin ve geniş mercekte ele alınmasını gerektirmektedir. Akredite sürecinde hızla ilerleyen esporun ihtiyacı olan maddi proje destekleri, sponsorluk ve reklam anlaşmalarının TESFED’in Kasım ayı itibariyle sahip olduğu bağımsız statü ve marka değeri sayesinde daha geniş kitlelere ulaşarak daha sağlam bir zeminde gerçekleşmesinin önünün açıldığı kanaatindeyiz. 

Buna ek olarak TESFED’in bağımsız ve tarafsız bir federasyon haline gelmesinin hukuki açıdan esporun gelişimi ile orantılı olarak artış gösterebilecek ihtilafların çözülmesi anlamında da taraflara güven verecek olup bu konuda ekosistemdeki paydaşların korunması amacıyla yeni yasal düzenlemelerin de hızla hazırlanarak yürürlüğe konması konusunda da gelişme sağlayacağını düşünmekteyiz.

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

İnovasyon & Fintech
Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler ve bunların yarattığı yeni ticari fırsatlar bu alanda yapılacak ticari faaliyetlerde...

DAHA FAZLA MAKALELER SAYFASINA DÖN
@