Language

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Articles

Categories

Publications Archive

Phone
+90 (212) 217 12 55
June 29, 2022

Electronic Money In Turkish Law

Competition Law, Innovation & Fintech
Reading Time: 2 minutes
  • INTRODUCTION – What is Electronic Modey?

It can be easily stated that the most prone to digitalization is finance İn the age of technology. Technological developments, especially in the last two decades, have led to the rapid digitalization of financial instruments. Moreover, it can be stated that digitalization has accelerated considering the impact of the pandemic on human life. Our age can be defined as the age of easily completing transactions through digital assets while moving away from physical commodities.

At this point, it should be said that the digitalization of banknotes and coins, which have a physical existence, can also be expected. It should also be stated that factors such as the widespread use of blockchain technology and cryptocurrencies with nominal value, and the successful completion of the digitalization process by banks have also accelerated this process.

As a result of all these developments, electronic money that entered our lives has been regulated in detail in Turkish legislation. Electronic money or e-money, which can be expressed as a roof concept, will be examined with this article.

  • ELECTRONIC MONEY IN TURKISH LAW

Electronic money is regulated by the Law on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions (“LawElektronik para, Kanunda “elektronik para ihraççısı kuruluş tarafından kabul edilen fonlara eşdeğer ihraç edilen, elektronik ortamda saklanan ve ödeme işlemlerini sağlamak için kullanılan parasal değer” olarak tanımlanmaktadır. Kanunda tanımlanan ve elektronik para ihraç eden kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından ödeme aracı olarak kabul edilen” ve bu bağlamda, işletmeler dışındaki işletmelere yaygın olarak ödeme yapılmasını sağlayan teknolojinin getirdiği yeniliklerden biridir. ihraççı kurum klasik ödeme yöntemleri kullanmadan parasal değerlerin elektronik ortamda saklanmasını sağlar.

Bu açıdan, klasik ödeme yöntemleri kullanılmadan ihraççı kurum dışındaki işletmelere yaygın olarak ödeme yapılmasını sağlayan ve parasal değerlerin elektronik ortamda saklanmasını sağlayan teknolojinin getirdiği yeniliklerden biridir. Sonuç olarak elektronik para, enstrümanı kabul eden herhangi bir kurumda her türlü mal ve hizmet alımında kullanılabilir .

Kanundaki tanımdan da anlaşılacağı üzere elektronik para, belirli koşullar altında elektronik para kuruluşları tarafından ihraç edilmektedir. Elektronik para kuruluşları Kanun uyarınca gerekli niteliklere sahip olabilmek için belirli şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Elektronik para kuruluşlarının sahip olması gereken özellikler ve kuruluş amaçları Kanunda açıkça belirtilmiştir. Kanunun 13 üncü maddesinde ödeme hizmeti sağlayıcısının elektronik para kuruluşları olduğu belirtilmektedir. Elektronik para ihraç etmeye yetkili olabilecek kuruluşlara lisans verme işlemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülmektedir. Bu madde tarihi itibarıyla Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren 29 farklı tüzel kişi bulunmaktadır.

  • ÇÖZÜM

Günümüzde teknolojinin finansal işlemlerin ve finans dünyasının dinamiklerini her geçen gün değiştirdiğini görüyoruz. Ülkelerin bu konudaki düzenlemelerinin zaman içinde bu gelişmelerden etkileneceği ve gereksinimleri karşılamaya devam edeceği açıktır. Özellikle önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenen blockchain ve açık bankacılık gibi teknolojilerin mevzuatımızda gelişmesi beklenmektedir. Son teknolojik gelişmelerin binlerce yıldır kullanılan klasik ödeme araçları alışkanlığını ciddi anlamda azalttığı açıkça görülmektedir. İnsanların hayatlarının her geçen gün dijitalleştiği düşünüldüğünde, elektronik paranın gelecekte klasik bir ödeme aracı olarak görülebileceği bile akla geliyor. 

Real Estate
Demands for new real estate development around the world, whether commercial, industrial, residential, or infrastructure related have brought a...

DAHA FAZLA BACK TO ARTICLES HOMEPAGE
@