Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Avukatlık Hizmetleri Ücretlerinde KDV Oranı %8’e Düşürüldü

2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete ile 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış (“1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”) ve avukatlık ücretine uygulanan Katma Değer Vergisi (“KDV”) oranında birtakım değişikliğe gidilmiştir.

Bu kapsamda 24 Aralık 2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” (“2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”)’a yapılan ekleme ile avukatlık ücretlerine uygulan KDV oranı bir kısım dava ve işlemler özelinde %18 (yüzdeonsekiz)’den %8 (yüzdesekiz)’e düşürülerek, Resmî Gazete’de KDV indirimi yayınlanmış oldu.

Belirtmek isteriz ki; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sistematiğinde KDV oranları; %18, %8 ve %1 olarak belirlenmekte olup; %8 ile %1 (yüzdebir) oranlarının uygulandığı mal ve hizmetler ekli listeler içerisinde gösterilmektedir. %18 oranı ise; ekli listelerde gösterilmemiş olup vergiye tabi tüm mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranı uygulanmaktadır.

Avukatlık hizmetlerinin, 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı öncesi herhangi bir listede yer almaması sebebiyle KDV oranı %18 olarak uygulanmaktaydı. 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik ile ise aşağıda sayılan avukatlık hizmetleri, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın %8 KDV oranını düzenleyen (II) numaralı listesine dahil edilmiş ve sayılan konularda verilecek hizmetler için belirlenecek avukatlık ücretine %8 oranında KDV uygulanması sağlanmıştır. Bu kapsamında;

  • Aile Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri görev alanına giren davalar ve işler;
  • Vesayet davaları ve işleri
  • Yukarıda sayılan davalara ilişkin itiraz, istinaf, temyiz gibi kanun yolları,

ve

  • İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak uygulanan arabuluculuk işlemleri ile akabinde gerçekleştirilen ilamlı icra takipleri

%8 oranında KDV uygulanacak avukatlık hizmetleri olarak sıralanmıştır. Dikkat edilmesi gereken husus, avukatlık ücretine %8 KDV oranının uygulanması ancak yapılan avukatlık hizmetinin yukarıda sayılan hizmetlerden birisi olması şartına bağlıdır. Yukarıda sayılmayan avukatlık hizmetleri, 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamının dışında kalmaktadır. Bu minvalde yukarıdaki maddelerde yer almayan avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken avukatlık ücreti için halen %18 KDV oranının uygulanmaya devam ettiği unutulmamalıdır.

Bahsi geçen 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 2 Ekim 2019 tarihinde yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 2 Ekim 2019 tarihi itibariyle yukarıdaki maddelerde yer verilen avukatlık hizmetleri karşılığında ödenecek avukatlık ücretleri için KDV oranı %8 olarak uygulanmaya başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için büromuz ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Yazarlar

Duygu Doğan Şahiner

Duygu Doğan Şahiner

Ortak

Laçin Özer

Laçin Özer

Avukat