Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Şubat 26, 2019

2019 YILI LPG PİYASASI LİSANS BEDELLERİ

Enerji Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika

19 Şubat 2019 Tarihli ve 30691 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 14.02.2019 tarih ve 8433 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”)’nun almış olduğu kurul kararı uyarınca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (“LPG”) Piyasasında 2019 yılında uygulanacak lisans bedellerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

1- GENEL OLARAK

Bilindiği üzere LPG piyasasında lisans bedellerine ilişkin yapılmış son değişiklik, 23 Aralık 2018 tarihli ve 30634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan EPDK’nın 20.12.2018 tarih ve 8279 sayılı Kurul Kararı uyarınca düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; lisans alma ve lisans tadili kısımlarında, LPG Dağıtıcı Lisansı kategorisinde Ulusal Dağıtıcı ve Mahalli Dağıtıcı ayrımı, LPG Lisans Tadili kategorisinde ise Mahalliden Ulusal Dağıtım Bölgesine Geçiş Tadili ve Dağıtıcı Lisansı Diğer Tadil Bedeli ayrımı yapılarak her bir ayrım için farklı lisans bedeli öngörülmüştür. İşbu bilgi notuna konu olan yapılmış en son değişiklik ile birlikte bu ayrımlar kaldırılarak lisans bedelleri ve kategorileri güncellenmiştir.

2- DEĞİŞİKLİK İLE GERÇEKLEŞTİRİLENLER

EPDK’nın 14.02.2019 tarihli toplantısında yukarıda belirtilmiş olan LPD Dağıtıcı Lisansı ve LPG Lisans Tadili kategorilerinde yapılan ayrımlar kaldırılmış olup lisans bedelleri için öngörülen tutarlar;

  • LPG lisans alma bedeli Dağıtıcı Lisansı için 315.500.-TL (üçyüzonbeşbinbeşyüzTürkLirası)
  • LPG Dağıtıcı Lisansı Tadil bedeli için 6.300.-TL (altıbinüçyüzTürkLİrası)

şeklinde güncellenmiştir. 30.01.2019 tarihi itibariyle LPG piyasasında belirlenen kategorilerde işbu tutarlar esas alınacaktır.

3- DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE GÜNCELLENMİŞ SON DURUM

EPDK’nın gerçekleştirilen değişikliklerine istinaden Kurul Kararları güncellenmiş olup LPG Piyasası Lisans Bedelleri’ne ilişkin güncellenmiş olan tutarlar aşağıda tablo olarak bilgilerinize sunulmuştur.

LPG Lisans Alma Bedeli
LPG Dağıtıcı Lisansı 315.500.00.-TL
LPG Depolama Lisansı 31.800.00.-TL
LPG Tüpü İmalatı Lisansı 21.200.00.-TL
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı 4.350.00.-TL
LPG Taşıma Lisansı
Boru hattı ile taşıma için 5.500.00.-TL
Demiryolu için 5.500.00.-TL
Denizyolu için gemi başına 5.500.00.-TL
LPG Otogaz Bayilik Lisansı 5.500.00.-TL
Lisans Sureti: 2.000.00.-TL
Lisans Tadil Bedeli
Dağıtıcı Lisansı tadil bedeli 6.300.00.-TL
LPG Depolama Lisansı tadil bedeli 5.500.00.-TL
LPG Tüpü İmalatı Lisansı tadil bedeli 5.500.00.-TL
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı tadil bedeli 2.100.00.-TL
LPG Taşıma Lisansı tadil bedeli
Boru hattı ile taşıma için 4.200.00.-TL
Demiryolu için 4.200.00.-TL
Denizyolu için gemi başına 4.200.00.-TL
LPG Otogaz Bayilik Lisansı 3.200.00.-TL
Yasal Sürelerden Sonra Yapılan Lisans Tadil Başvurularında Belirlenecek Tutarlar
LPG Tüpü İmalatı Lisansı için Lisans alma bedeli kadar
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı için: Lisans alma bedeli kadar
LPG Taşıma Lisansı için: Lisans alma bedeli kadar
LPG Otogaz Bayilik Lisansı için Lisans alma bedeli kadar
LPG Dağıtıcı Lisansı için: Lisans tadil bedelinin 5(beş) katı kadar
LPG Depolama Lisansı için Lisans tadil bedelinin 5(beş) katı kadar

İşbu bilgi notu sizlere faydalı olması amacıyla hazırlanmış olup bilgi için bizler ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Enerji Hukuku
Enerji hukuku, yenilenebilir enerji ve yenilenemeyen enerjinin kullanımı ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

DAHA FAZLA MAKALELER SAYFASINA DÖN
@