Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Şubat 23, 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Sürelerinin Yeniden Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Coronavirus (Covid-19), İş Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika

A.    Giriş

Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin pek çok hukuki düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 26/03/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7226 sayılı Kanun”) ile İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatlarında değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda belirtilen kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“İşsizlik Sigortası Kanunu”) kapsamında düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin daha önce verilen süre uzatma kararlarına ilaveten, 19.02.2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin sürelerin uzatılması kararlaştırılmıştır. İşbu bilgi notu kapsamında belirtilen düzenlemelere ilişkin sürelerin uzatılması hususları incelenecektir.

B.   Kısa Çalışma Ödeneği Sürelerinin Uzatılması

7226 sayılı Kanun ile 41. maddesi ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 23. madde ile 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere  yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi adına öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi şartı, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacağı düzenlenmiştir. İşbu düzenleme kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerektiği ayrıca belirtilmiştir.

C.  Sonuç

Bu kapsamda yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3556) başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, daha önce belirlenen 31.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılarak 31.03.2021 olarak değiştirilmiştir.

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

İş Hukuku
Kılınç Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine İş Hukuku prensip ve kurallarının işçi-işveren ilişkisi nezdinde doğru ve dengeli uygulanması....

DAHA FAZLA MAKALELER SAYFASINA DÖN
@